Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - Mlyny

Kontakty

Riaditeľ 

Mgr. Róbert Gula, MBA (sekretariát riaditeľa)

E- mail                    srmlyny.uniba.sk

Telefón                   02/654 24 469

<output>

Telefón

02/592 44 253

Miestnosť

SB 111

PoznámkaZástupca riaditeľa

</output>

<output>

Telefón

02/592 44 253

Miestnosť

SB 111

Poznámka

Konzultačné hodiny: PO:12.30-13.30; UTO: 09:15-10:15

</output>

Zástupca riaditeľa

Mgr. Ján Ondrejka

Hospodárske oddelenie, investičné oddelenie, nákupy materiálu

E- mail                   ondrejkamlyny.uniba.sk

Telefón                   0918 110 022

Milan Lörinc, BSBA

Prevádzkovo-technický úsek

Na dole uvedený mail adresujte svoje výhrady, voči postupu ubytovacieho oddelenia a technického oddelenia – údržba, pošta a pod.

E- mail                 milan.lorincuniba.sk

Tlačový hovorca

Mgr. Peter Šagát, PhD.

Telefón                   0910 888 856

Ekonomické oddelenie

Mgr. Peter Šebest 

Email              peter.sebestuniba.sk

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Mgr. Peter Horváth

Email             horvathmlyny.uniba.sk

Ubytovacie oddelenie

Email              mlyny.ubytovanieuniba.sk

Telefón            0918 110 124

                         0918 110 133

Hospodárske oddelenie

Hygiena, poriadok

Email              mlyny.hospodarskeuniba.sk

Technické oddelenie

Email               mlyny.udrzbauniba.sk

 

Pošta

Email                mlyny.postauniba.sk

 

Stravovanie

Email               mlyny.venzauniba.sk

Telefón            0918 110 012

Marketingové oddelenie

Mgr. Branislav Martiňák

Email              branislav.martinakuniba.sk

Telefón            0918 110 029

Oddelenie pre bezpečnosť a poriadok

pavol.mikulauniba.sk

Telefón            0918 110 055