Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - Mlyny

Návštevy

"návšteva" počas leta neexistuje.

Každý klient, ako aj váš hosť, bude považovaný za nového klienta.

V prípade, ak si platíte celú izbu a nemáte ju ešte plne obsadenú, tak si môžete svojho hosťa nahlásiť vopred a hosť bude ubytovaný zadarmo.

V prípade, ak si platíte len samostatné lôžko, tak odporúčame, aby si váš hosť vytvoril rezerváciu, alebo ubytoval sa na ubytovacom oddelení v čase od 7:30 do 21:00 hod., pričom ubytovanie mu bude účtované podľa letného cenníka.

V prípade, ak váš hosť nebude vopred evidovaný a vezmete si od 1.7. do 31.8. návštevu prostredníctvom vrátnice v čase od 00:00 do 7:00 hod., bude vám účtovaná cena 10 €/noc a to bez ohľadu na to, či si počas leta platíte celú izbu alebo samostatné lôžko.

 

Návštevy počas akademického roka: 

 • návšteva - študent do 26 rokov  2,50 €/noc
 • návšteva - neštudent, alebo študent nad 26 rokov  4,20 €/noc  (2,50 € + 1,70 € mestský poplatok)
  1. Pri platení za návštevu je potrebné priniesť na ubytovacie oddelenie nasledovné údaje o návšteve:
  2. meno a priezvisko
  3. adresa trvalého bydliska
  4. dátum narodenia
  5. číslo OP, prípadne číslo pasu
  6. ak je návštevou študent, potrebné je doniesť jeho ISIC, alebo fotokópiu ISICu, prípadne iného platného dokladu o štúdiu s jasne viditeľným dátumom platnosti

Dôležité:

 • ak je Vaša návšteva zo zahraničia, je potrebné, aby bola prítomná na ubytovacom oddelení z dôvodu podpísania hlásenia pre políciu

Prihlasovanie návštev cez vrátnicu:

Ubytovaný musí vždy dostať e-mail o prihlásenej návšteve. Pri odchode návštevy sa návšteva vždy musí na vrátnici aj odhlásiť. Zároveň ubytovaný dostane automatický e-mail o odhlásenej návšteve.
V prípade, že ubytovaný takýto e-mail o odhlásení návštevy nedostane, NÁVŠTEVA NIE JE ODHLÁSENÁ a je nutné ju odhlásiť. V opačnom prípade sa ubytovanému stále napočítava suma za návštevu za každú noc.