Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - Mlyny

Odubytovanie od 19.6. do 30.6.2017

Odubytovanie – pokyny platné v období od 19.06.2017 do 30.06.2017

(Platí aj cez víkend 24.06. – 25.06.2017)

 

Odubytovanie v tomto termíne sa nevzťahuje pre:

- Manželské internáty MI A, B, C, D

- Tých, ktorí ostávajú na leto ubytovaní na rovnakých izbách, ako počas akademického roka 2016/2017

- Tých, ktorí majú rezervované na leto iné izby, ako počas akademického roka 2016/2017. (Preubytovanie bude prebiehať od 01.07.- 02.07. Viac info nižšie – „Doplňujúce informácie“)

 

 

Postup pri odubytovaní z akademického roka 2016/2017:

1 –REZERVÁCIA TERMÍNU PRE ODHLÁSENIE NA UBYTOVACOM ODDELENÍ

 

Zarezervujte si predpokladaný čas odubytovania sa na ubytovacom oddelení - https://rezervator.uniba.sk

 

Registrácia: zadajte svoj existujúci e-mail a akékoľvek heslo

Meno: uveďte Vaše meno a priezvisko

Miesto ubytovania: Vaša izba vo formáte napr. AD A 99

Po uložení údajov dostanete na e-mail informácie – riaďte sa podľa nich

Prejdite na záložku: REZERVÁCIA

Kliknite na deň, kedy sa chcete odubytovať

Vyberte si čas a potvrďte rezerváciu (odškrtnuté políčko napravo, klik na ✓)

Odhláste sa zo systému.

 

2 –ODHLASOVACÍ LÍSTOK

 

Každý ubytovaný potrebuje k odubytovaniu odhlasovací lístok, ktorý si môže prevziať na ubytovacom oddelení, alebo na vrátniciach, alebo si ho vytlačí tu: Odhlasovací lístok

 

3 –UPRATANIE IZBY

 

Pred zavolaním na tel. číslo pre kontrolu izby je potrebné izbu (v bunke aj balkón, chodbu a sociálne zariadenie) pripraviť podľa pokynov – Upratanie izby

 

V prípade odmietnutia upratania izby si môžete dať izbu upratať upratovacou firmou. Túto požiadavku nahlásite príslušnému inventaristovi a následne zaplatíte poplatok za upratanie na ubytovacom oddelení:

 

 

Služba

Poplatok

Upratanie izby

22 €/izba

Umytie chladničky

10 €/izba

Upratanie balkóna (VB, MI)

22 €/izba

Upratanie spoločných priestorov – chodba, sociálne zariadenie (VB, MI)

22 €/izba

Celkové upratanie – izba, balkón a spoločné priestory (VB, MI)

50 €/izba

 

 

 

4 –ODOVZDANIE POSTEĽNEJ BIELIZNE

 

V prípade, ak ste mali požičanú posteľnú bielizeň, odovzdajte ju do skladu posteľnej bielizne.

Otváracie hodiny skladu bielizne :

-          každý deň od 7:30 do 11:30 hod. a od 12:30 do 14:30 hod.

(Od 24.6.2016 do 30.6.2016 nebude možná výmena posteľnej bielizne, ale iba jej vrátenie.)

 

 

5 –KONTROLA IZBY

 

Izbu je potrebné pripraviť na kontrolu a telefonicky zavolať na nižšie uvedené čísla. Kontrola prebieha za prítomnosti ubytovaného na izbe – každý deň v čase od 7:00 do 11:00 hod. a od 11: 45 do 14:30 hod.

 

Telefónne čísla pre vykonanie kontroly:

+421 918 603 180

+421 918 112 373

+421 918 112 374

 

Dôležitá informácia: Škody za izbu (poškodené maľovky stien, chýbajúci, alebo poškodený inventár, atď.), alebo bunku musia byť uhradené prvým odubytovaným.

Po potvrdení odhlasovacieho lístka Vám bude odobratý kľúč od izby. V prípade, že izba nebude uprataná, inventarista Vám nepotvrdí odhlasovací lístok a nebudete odhlásení na ubytovacom oddelení.

 

6 –ODUBYTOVANIE NA UBYTOVACOM ODDELENÍ

 

Odubytovaným sa stávate až po predložení potvrdeného odhlasovacieho lístka

na ubytovacom oddelení a uhradení prípadných nezrovnalostí vzniknutých počas akad. roka.

 

Upozornenie:

Ubytovaní, ktorí sa neodubytujú v rámci zmluvných podmienok uvedených v Zmluve o ubytovaní, teda najneskôr do 30.06.2016 vrátane (okrem preubytovania sa na leto na inú izbu), sú povinní podľa Zmluvy o ubytovaní a platného Cenníka poplatkov zaplatiť 10 € za každý deň neodubytovania. Taktiež im budú podľa Internátneho poriadku, časť V, bod 22 ae udelené 2 postihové body. Zároveň sú povinní zaplatiť letné ubytovanie podľa platného cenníka na leto 2017. Deložovanie ubytovaného je spoplatnené sumou 33 €.

 

Doplňujúce informácie

 

Ubytovaní, ktorí budú na leto na iných izbách, ako počas akademického roka 2016/2017, musia mať urobenú rezerváciu a môžu sa preubytovať v termíne od 01.07.2016 do 02.07.2016 (vrátane).

 

Postup pri odubytovaní bude rovnaký, ako počas odubytovania v období od 19.06.2017 do 30.06.2017.

 

Sklad posteľnej bielizne bude od 01.07.2017 do 02.07.2017 otvorený v týchto časoch:

7:30 - 11:00, 12:00 - 17:00, 18:00 - 21:00 hod.

 

 

Doplňujúce rady:

 

a)      nepotrebné elektrospotrebiče (napr. stolné lampy, rýchlovarné kanvice, sušič vlasov, atď.) nevyhadzujte do bežného komunálneho odpadu (napr. lisovacie kontajnery). V rámci filozofie ochrany životného prostredia a povinnosti osobitného znehodnotenia je nutné tieto elektrospotrebiče zhromaždiť na jednom mieste pri zberných nádobách, kde vyhadzujete svoje bežné odpadky. Stačí ak ich položíte na zem, alebo doručíte osobitne na dispečing údržby v suteréne výškových budov na bloku VBB.

b)      Nechcené šatstvo a obuv je možné vhadzovať do osobitných bielych kontajnerov spoločnosti HUMANA, ktoré sa nachádzajú na parkovisku pred výškovými blokmi, alebo pri MI.

c)      Papier, sklo, plasty a kovy prosíme separovať do bežných nádob, ktoré sú na to určené. Papier – modré nádoby, Plasty do žltých nádob, Kovy do tmavozelených nádob a sklo do zelených nádob.

d)       Vami vnesený vlastný nábytok (rôzne poličky a skrinky), ktorý už neplánujete sťahovať domov, nevhadzovať do bežného komunálneho odpadu, ale ponechať na zemi pri zberných nádobách. Tento odpad bude taktiež znehodnotený osobitne.

e)      Parkovacie tarify v platnosti. Pri vstupe vozidla do areálu je prvých 10 minút bezplatných. Následne plynie tarifikácia 0,50€/1 hodina.

f)       Jedálenský inventár, ktorý bol vami nedovolene vynesený z prevádzok prosíme vrátiť do jedálne.