Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - Mlyny

Odubytovanie

Každá osoba pri odhlasovaní , musí mať skontrolovanú svoju  izbu kontrolujúcou osobou. Kontrolu je možné zavolať si iba počas pracovných dní na tel. čísle 0918 603 180 v čase od 7:30 do 11:00 hod. Kontrolujúca osoba Vám potvrdí odhlasovací lístok, ktorý je potrebné predložiť na ubytovacom oddelení. 

Odhlasovací lístok si môžete vytlačiť tu :

 

Odhlasovací lístok nové MI a vlastné izby