Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - Mlyny UK

Prečo protest? Séria prednášok v rámci protestu proti novele VŠ zákona

Bratislava, 10. marca 2021. Protest proti návrhu novely vysokoškolského zákona pokračuje.


10. 03. 2021 11.25 hod.

Sledujte živé prenosy z prednášok kolegov a kolegýň z Auly UK.

Témy a termíny prednášok:

štvrtok 11. 3. 2021 o 14.00 hod.

Univerzitná verejnoprávnosť - súčasť služby verejnosti - doc. PhDr. Anna SÁMELOVÁ, PhD. 

pondelok 15. 3. 2021 o 14.00 hod.

In unum vertere: stredoveké základy univerzitnej samosprávy a akademických slobôd - doc. Mgr. Vincent MÚCSKA, PhD.

Univerzity vo vzťahu k politickým autoritám - doc. Mgr. Miroslav LYSÝ, PhD.

piatok 19. 3. 2021 o 14.00 hod. 

Na čo je dobré samosprávne spravovanie? (Zmysel a prínos takého modelu riadenia - pre zúčastneného aktéra, aj pre organizáciu) - prof. PhDr. Gabriela LUBELCOVÁ, PhD.

Samospráva ako ďalšia vrstva deľby moci - doc. JUDr. Mgr. Martina GAJDOŠOVÁ, PhD.

*zmeny v programe vyhradené

Živé prenosy budú dostupné na univerzitnom Facebooku.