Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - Mlyny UK

AD M - akademicky rok 2018/2019


31. 07. 2018 12.59 hod.

Informujeme vás, že blok M na Átriových domkoch, bude rovnako dostupný na celý akademický rok 2018/2019 už od 1.9.2018, ako ostatné bloky.