Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - Mlyny UK

Aktuálne informácie k prevádzke internátov v januári

Mnohí sme dúfali, že sa brány internátov znovu otvoria už v tomto období. Žiaľ, vzhľadom na pretrvávajúcu nepriaznivú epidemiologickú situáciu rektor UK Marek Števček rozhodol, že naše internáty budú fungovať v obmedzenom režime aj počas januára 2021.


10. 12. 2020 10.11 hod.

Zároveň rozhodol o poskytnutí 100% zľavy z ceny za ubytovanie za prvý kalendárny štvrťrok 2021 pre ubytovaných, ktorí počas zimného semestra ak. roku 2020/21 podpísali dodatok k zmluve o ubytovaní z dôvodu nepriaznivej epidemiologickej situácie spôsobenej COVID–19. Zľavu poskytujeme za obdobie, kým nebude možné vrátiť sa na internáty.

Títo ubytovaní tak zatiaľ nemusia uhrádzať druhú splátku kaucie, ktorá mala byť uhradená v januári 2021. Uhradiť ju bude potrebné ku dňu začatia opätovného užívania ubytovacieho zariadenia.

Ďalšie informácie o prevádzke internátov a spôsobe výučby v letnom semestri univerzita oznámi koncom januára.

Príkaz rektora Univerzity Komenského v Bratislave č. 18/2020