Mlyny UKUniverzita Komenského v Bratislave

DODATOČNÉ UBYTOVANIE


22. 09. 2023 15.13 hod.

Študenti denného štúdia UK môžu zažiadať o dodatočné ubytovanie na Mlynoch UK. V prípade záujmu prosím kontaktujte ubytovacie oddelenie osobne alebo emailom z univerzitného emailového konta na: mlyny.ubytovanie@uniba.sk

UPOZORNENIE:

  • Ubytovanie môže byť žiadateľom pridelené len v prípade voľných kapacít.
  • Pridelenie ubytovanie študentovi na základe dodatočnej žiadosti nie je nárokovateľné.
  • Nie je možné rezervovať si konkrétnu izbu ani negarantujeme druh izby (počet lôžok v izbe).
  • Študenti, s ktorými študentský domov UK v minulosti odstúpil od zmluvy o ubytovaní, na ubytovanie nárok nemajú.
  • Ceny za ubytovanie budú od januára 2024 zvýšené v zmysle platného cenníka ubytovania.