Mlyny UKUniverzita Komenského v Bratislave

Elektrospotrebiče v letnom semestri


21. 03. 2024 16.00 hod.

Máme za sebou prvý semester nového režimu nahlasovania elektrospotrebičov v izbách a v bunkách. Elektrospotrebiče boli na rozdiel od minulosti povolené, študenti a študentky ich akurát museli nahlásiť, pričom za ich používanie neplatili. Podľa pôvodnej dohody s Komisiou pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK sme tento režim po skončení semestra prehodnotili.

Prečo elektrospotrebiče regulujeme?

  • Snaha aspoň mierne znížiť spotrebu energie s cieľom ďalej nezvyšovať poplatky;
  • Eliminovanie častých výpadkov z dôvodu nárazového preťažovania siete (hlavne tam, kde máme pôvodnú infraštruktúru);
  • Bezpečnosť (preťaženie technologicky zastaranej siete môže viesť k požiarom).

 

Ako to prebiehalo?

  • Počas zimného semestra na Mlynoch UK študenti nahlásili 1502 elektrospotrebičov, na Družbe UK 303 elektrospotrebičov;
  • Ak kontroly objavili nenahlásené spotrebiče, nasledovalo napomenutie a upozornenie; správa internátov však zatiaľ neudelila žiadnu pokutu za nenahlásený elektrospotrebič;
  • Aj vďaka zdieľaniu nahlásených elektrospotrebičov evidujeme na niektorých blokoch znížený počet výpadkov siete.

 

Ako ďalej v letnom semestri?

  • Povinnosť nahlasovať elektrospotrebiče stále platí; správa internátov naďalej nebude vyberať poplatky;
  • V prípade výskytu nenahlásených spotrebičov však už bude pristupovať k pokutám podľa internátneho poriadku; 
  • Správa internátov preveruje technické a finančné možnosti zriadenia vzorovej kuchynky vybavenej elektrospotrebičmi. Spolu s Komisiou pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK budeme aj naďalej debatovať o plánoch a dostupných možnostiach.

 

Naším spoločným cieľom je udržiavať internáty v najlepšom možnom stave, no zároveň s cenami dostupnými pre čo najviac študentov a študentiek. Veríme, že toto opatrenie nám k tomu pomôže. Ďakujeme všetkým za spoluprácu.

Ako správne nahlásiť elektrospotrebič sa dočítate na našom webe - Mlyny, Družba.