Mlyny UKUniverzita Komenského v Bratislave

Gen Z: Vyťažená, málo spoľahlivá, ale aj hĺbavá a hľadajúca

Naša univerzita má takmer 23 000 študentov a študentiek. Generation Z, narodení v ére internetu, vyrastajúci s mobilmi v rukách. Majú za sebou dva náročné roky. Koronavírusová pandémia obrátila všetko naruby, aj študentský život. Našťastie, vyzerá to, že tento semester prebehne celý normálne. Posluchárne, laboratóriá, seminárne miestnosti, internáty sú zaplnené mladými ľuďmi, ktorí sú obohatení skúsenosťou z obdobia, počas ktorého si museli „držať odstup“. Čím žijú? Dokázali sa po pandémii vrátiť k študentskému životu? Čo najviac riešia? Odpovede sme hľadali napríklad aj medzi členmi organizácie In-Life.


30. 11. 2022 09.00 hod.
Od: Redakcia Našej univerzity

Na bloku N átriových domov v Mlynskej doline už štyri roky sídli organizácia In-Life, malá oáza pokoja v ruchu internátov. Vznikla ešte v ilegalite v osemdesiatych rokoch v Brne, kde sa sformovala skupina študentov, ktorých spájala kresťanská viera, ale nehlásili sa k žiadnej z tradičných cirkví. V súčasnosti pôsobí In-Life medzi vysokoškolákmi v Bratislave, Brne a v Prahe a zameriava sa na osobnostný rozvoj mladých. Akí sú teda dnešní študenti a študentky?

„V mnohom rovnakí ako generácie pred nimi. Riešia vzťahy – partnerské vzťahy, vzťahy s rodičmi, spolubývajúcimi a k sebe samým. Sú tiež hĺbaví, zamýšľajú sa nad tým, do čoho sa oplatí investovať čas,“ hovorí Gabriela Gažová, regionálna riaditeľka In-Life v Bratislave. A sú tiež veľmi vyťažení. „Vyučovanie majú často až do večera a úplne všetci niekde pracujú. Aj študenti takých časovo náročných odborov ako medicína majú ak nie pravidelné, tak aspoň občasné brigády.“

In-Life sa snaží pôsobiť na mladých, aby v kritickom veku nepremárnili drahocenný čas. „Nie je tajomstvom, že v Mlynskej doline sa dosť pije, žiaľ, vznikajú tu noví mladí alkoholici. My sa snažíme, aby trávili čas kvalitne, aby sa zamýšľali nad hodnotami, nad svojím charakterom. Aj človek s veľkým talentom nemusí byť v práci a v živote úspešný, ak nemá charakter,“ hovorí Gabriela Gažová. In-Life preto organizuje semináre na rôzne témy, športové akcie, tvorivé dielne a ďalšie podujatia podľa záujmu študentov.

Lektormi In-Life sú okrem iného vyštudovaní psychológovia, teológovia a na diskusie si pozývajú odborníkov z rôznych odborov aj z rôznych krajín. Veľmi dobré ohlasy má tiež vedomostný kvíz, pri ktorom je šanca neformálne sa spoznať s novými ľuďmi. Priestor združenia je tiež miestom na pokojné stretnutia, diskusie či spoločenské hry. Populárnou aktivitou In-Life na internátoch je English Talk. Už desať rokov sa každú stredu slovenskí študenti stretávajú a diskutujú v angličtine.

„Vítaný medzi nami je ktokoľvek – veriaci, neveriaci, ateisti, agnostici, hľadajúci, evanjelici, katolíci... Nechceme ľudí škatuľkovať, dostať ich do nejakej cirkvi, chceme im ponúknuť to, čo je v Biblii, bez nejakej organizácie medzi tým. Túžime, aby našli vzťah s Bohom a aby tento vzťah bol osobný. Aby ich viera bola osobná, živá, nie tradičná,“ vysvetľuje Gabriela Gažová. Majú dnešní študenti chuť investovať čas aj do budovania spoločenstiev, dobrovoľníckej činnosti? „Do organizácie aktivít In-Life sú vždy zapojení aj študenti – tvoria pozvánky, moderujú večer, zabezpečujú občerstvenie... Hoci je pravda, že táto Gen Z má dosť veľký problém so záväzkami. Zaviazať sa k niečomu pravidelnému alebo dodržať slovo – ak poviem, že prídem, tak naozaj prísť.“

Ale badať podľa nej aj pozitívny trend. „Pred pandémiou náš najpopulárnejší seminár bol ten o úzkosti a depresii, čo bolo istým spôsobom veľmi smutné. V tomto semestri k nám prišli najmä prváci a druháci a mám dojem, že sú akísi pozitívnejší. Hoci tiež priznávajú, že bojujú s úzkosťami, dokážu sa viac radovať. Niečo sa mení k lepšiemu,“ myslí si Gabriela Gažová.

Barbora Tancerová