Mlyny UKUniverzita Komenského v Bratislave

HROMADNÉ ODUBYTOVANIE Z AKADEMICKÉHO ROKA 2021/2022

Pokyny k hromadnému odubytovaniu


10. 06. 2022 16.13 hod.

Pokyny k hromadnému odubytovaniu - Pokyny