Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - Mlyny UK

Informácie pre zahraničných študentov prichádzajúcich zo zahraničia na internáty


14. 03. 2020 12.19 hod.

Zahraniční študenti prichádzajúci zo zahraničia od 13. 3. 2020 od 7.00 hod., ktorí sa chcú vrátiť na internát, sa nebudú môcť bez obmedzení ubytovať v zariadeniach Univerzity Komenského. V prípade, že by boli nositeľmi vírusu, nákaza sa môže rozšíriť medzi ostatných ubytovaných. Z tohto dôvodu musia o svojej cestovateľskej anamnéze povinne čo najpodrobnejšie informovať riaditeľa internátov pred vstupom do internátu prostredníctvom dotazníka, ktorý prišiel na univerzitný mail všetkým ubytovaným. Prosíme o jeho bezodkladné vyplnenie. Takíto študenti budú ubytovaní v izolačnej miestnosti a budú sa musieť podrobiť karanténnym opatreniam, ktoré zabezpečí ubytovacie zariadenie v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva SR.

Za nedodržanie tohto nariadenia hrozí pokuta 1659 eur.

 

Zahraničným študentom, ktorí počas posledných týždňov neboli v zahraničí a bývajú na internátoch, odporúčame sa naďalej vyhýbať väčším skupinám ľudí. Porušením dobrovoľnej karantény napríklad výletom zvyšujú riziko nakazenia a možnosť, že sú potenciálni nosiči ochorenia. V žiadnom prípade necestujte do zahraničia.

 

Aktuálne informácie a usmernenia sledujte na stránke www.uniba.sk a vo vašich mailových schránkach.