Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - MlynyUniverzita Komenského v Bratislave

Internáty začnú hľadať nového prevádzkovateľa jedálne Venza


17. 05. 2021 20.30 hod.

Internáty chcú ubytovaným ponúkať kvalitné služby a venovať viac priestoru projektom, ktoré podporia komunitný život na Mlynoch UK.

Napriek snahe zamestnancov, ktorú si vedenie internátov váži, sa však prevádzkovanie jedálne ukazuje ako mimoriadne náročné: je viazaná mnohými pravidlami a nedokáže byť taká flexibilná ako súkromný prevádzkovateľ. Krízová situácia urýchlila rozhodnutie vedenia internátov a univerzity ponúknuť priestory internátnej jedálne Venza do verejnej súťaže s cieľom nájsť externého prevádzkovateľa, podobne to funguje pri jedálni Eat&Meet. Vo výberovej komisii budú zastúpení aj študenti.

Jedáleň Venza v súčasnej podobe bude v prevádzke do 30. júna 2021. Veríme, že vďaka externému prevádzkovateľovi bude ponuka kvalitných jedál ešte širšia, samozrejme, za študentské ceny. O výberovom konaní budeme priebežne informovať.