Mlyny UKUniverzita Komenského v Bratislave

Koniec Balíkoboxu


27. 10. 2023 18.42 hod.

Dňa 30. 10. 2023 bude odinštalovaný Balíkobox z vestibulu Výškového bloku. 

Ubytovaní môžu na doručovanie zásielok využívať Podateľňu, Packeta Z-Box pri dolnej vrátnici ADR alebo Balíkobox pri Cubicone. 

Ďakujeme za pochopenie.