Mlyny UKUniverzita Komenského v Bratislave

KOTROLA ELEKTRICKÝCH ROZVODNÍ

V marci bude na určitých blokoch MI prebiehať kontrola elektrických rozvodní


10. 03. 2023 15.38 hod.

Vážení ubytovaní,

V mesiaci marec 2023 bude v objekte MI na blokoch A, B, C a D prebiehať kontrola elektrických rozvodní, ktoré sú umiestnené v chodbičkách ubytovacích priestoroch.

V prípade, že budú zistené závady, tieto závady budú odstraňované okamžite alebo budú naplánované.

Kontroly a opravy budú prevádzať zamestnanci oddelenia technickej správy – Mlyny.

Písomné oznamy budú vždy dopredu vyvesené na predmetnom bloku, kde budú prebiehať tieto práce.

Ďakujeme za pochopenie.

Mlyny UK