Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - Mlyny UK

Najčastejšie kladené otázky

Prichádza nám veľa otázok, niektoré sú rovnaké, alebo podobné. Prinášame vám odpovede na tie najčastejšie.


12. 03. 2020 18.38 hod.
  1. Kedy sa internáty zatvárajú?

Internáty sa zatvárajú v piatok, t.j. 13.03.2020 o 10:00. Po tomto momente nebudú môcť slovenskí študenti vstúpiť na internáty.

 

  1. Čo očakávame od zahraničných študentov?

V najbližších dňoch Vám príde na Váš univerzitný email dotazník. Poprosíme Vás o jeho vyplnenie, ak ste boli v posledných 30 dňoch v zahraničí mimo Slovenska. Všetkým odporúčame vyhýbať sa hromadným podujatiam, nákupným centrám a dodržiavať opatrenia na predchádzanie vzniku korona vírusu. O zmenách Vás budeme informovať emailom, preto sledujte svoje emailové schránky, našu web stránku a facebook.

 

  1. Znamená to, že zahraniční študenti, ktorí na internáte ostanú, nemôžu areál opustiť?

Pohyb zahraničných študentov zatiaľ obmedzený nebude, zatiaľ môžu opustiť internáty. Pri každom vstupe sa budú musieť preukázať ISIC kartou a platným občianskym preukazom alebo cestovným pasom, ktoré predložíte na vrátnici pred vstupom do objektu, v ktorom sú ubytovaní. Študentov prosíme, aby ISIC karty a občianske preukazy, event. pasy prikladali na sklo vrátnice, čím obmedzíme osobný kontakt a teda aj možnosť šírenia korona vírusu. Všetkým odporúčame nezhromažďovať sa, necestovať hromadnou dopravou, vyhýbať sa hromadným podujatiam, nákupným centrám a dodržiavať opatrenia na predchádzanie vzniku a šírenia korona vírusu.

V prípade, ak budú štátnymi orgánmi zavedené karanténne opatrenia, všetci, vrátane zahraničných študentov ich budú musieť rešpektovať.

 

  1. Na internátoch tvoria istú časť aj neštudujúci ubytovaní (doktorandi, zamestnanci). Aké pokyny platia pre nich?

Zamestnancom, podobne ako aj študentom, odporúčame opustiť internáty. V prípade, ak ostanú na internátoch, urobia tak na vlastnú zodpovednosť a s vedomím, že ak budú zavedené karanténne opatrenia, musia ich rešpektovať.

Doktorandi v prípadoch hodných osobitného zreteľa môžu individuálne kontaktovať riaditeľa internátu a požiadať o mimoriadnu výnimku.

 

  1. Môžem sa čase, keď budú internáty pre slovenských študentov uzavreté, zastaviť v izbe pre nejaké veci?

Po 13.3.2020 po 10:00 nebude možné vojsť do jednotlivých objektov internátov, ani si prísť pre veci.

 

  1. Na základe akých kritérií rozhoduje riaditeľ o udelení výnimky pre slovenských študentov?

Riaditeľ posudzuje každú žiadosť individuálne, preto žiadame všetkých študentov, aby naozaj zvážili či je ich žiadosť opodstatnená. Riaditeľ umožňuje ostať na internátoch sirotám, onkologickým pacientom, resp. v prípadoch mimoriadne závažnej životnej situácie hodnej osobitného zreteľa. Ak sa spĺňate jedno z týchto kritérií, kontaktujte riaditeľa na mlyny.sruniba.sk

 

  1. Do kedy budú internáty uzavreté? Momentálne je naozaj náročne predpovedať, ako sa bude situácia vyvíjať a ako dlho budú krízové opatrenia potrebné. Akonáhle budeme mať ďalšie informácie, budeme všetkých študentov aj zamestnancov informovať.
  2. Budete študentom vracať nájomné? Je potrebné uhradiť nájomné na ďalšie obdobie načas?

Čo sa týka úhrady nájomného, veríme, že ak ste počítali s tým, že budete úhrady posielať načas počas celej doby trvania ubytovania, mimoriadne opatrenia, ktoré robíme pre ochranu zdravia (vášho, nášho, vašich blízkych) vám ich nenarušia. Vedenie univerzity, internátov a mnohé ďalšie pracoviská sú na nohách nepretržite už dlhé dni, neustále vyhodnocujeme situáciu, robíme rozhodnutia, mnohé z nich nemajú precedens. Vieme, že peniaze sú dôležité a nezľahčujeme túto situáciu, avšak vzhľadom na okolnosti vás prosíme, dajte nám čas vyriešiť vaše bezpečie, kým sa pustíme do ostatných pragmatických otázok.