Mlyny UKUniverzita Komenského v Bratislave

Najčastejšie kladené otázky

Odubytovanie a Letné ubytovanie 2023


17. 05. 2023 15.10 hod.

Musím platiť aj za jún?

Áno. Zmluvu máte do konca júna (pokiaľ nebývate na nových MI), dovtedy teda musíte platiť. Neplatíte len vtedy, ak ste ukončili štúdium, ak Vás vylúčili alebo ak si nájdete náhradu.

 

Čo mám robiť, ak sa chcem na leto preubytovať na inú izbu?

Príďte priamo na ubytovacie oddelenie, ktoré vám dá info o dostupnosti voľných izieb. Pri preubytovaní platíte poplatok 5€. Preubytovanie na leto riešite podľa dostupnosti izieb do konca mája alebo potom od 3.7.2023.

 

Ako si stabilizujem izbu na ďalší akademický rok?

Stabilizácia (teda ponechanie si izby na ďalší akademický rok) je súčasťou žiadosti o ubytovanie. Tá sa bude posielať od 14.7.2023. Stabilizovať si môžete len tú izbu, na ktorej ste bývali do 4.4.2023.

 

Čo mám robiť, ak som v poslednom ročníku, bývam na nových MI, ale nechcem ostať na LU?

Ak ste v poslednom ročníku a nechcete na internáte bývať až do konca zmluvy (31.8.), môžete si nájsť náhradu. Treba tak urobiť do 31.5.2023.

 

Môžem si požiadať o LU na jeden mesiac a potom to predĺžiť na 2 mesiace?

Áno, predĺžiť LU si môžete kedykoľvek.

 

Budeme sa môcť v lete ubytovať na zmiešané ubytovanie?

Áno, zmiešané ubytovanie bude možné na blokoch MIG alebo na vyhradených bunkách na VBB. Stačí, ak prídete na ubytovacie oddelenie v priebehu júla, kde obaja vybavíte preubytovanie.

 

Môžem požiadať o Letné ubytovanie, ak som skončil/a bakalárske štúdium a prechádzam na magisterské?

Áno, v tomto prípade môžete ostať bývať na internáte. O Letné ubytovanie môžete požiadať aj vtedy, keď ste na internáte doteraz nebývali – ak ste študentom akejkoľvek slovenskej vysokej školy. Platiť budete sumu určenú pre ubytovanie zo súkromných dôvodov.

 

Môžem požiadať o Letné ubytovanie, ak som skončil/a magisterské štúdium a už nebudem pokračovať?  

Áno, počas leta ešte môžete ostať na internáte. Maximálne však do 22.8.2023 s tým, že platíte sumu určenú pre ubytovanie zo súkromných dôvodov.

 

Musím platiť kauciu 100€, ak ostávam na izbe bez prerušenia ubytovania?

Nie, nemusíte. Kaucia Vám ostáva na konte z akademického roka.

 

Ak plánujem bývať na internáte aj na budúci akademický rok, môžem ostať až do konca augusta alebo sa musím 22.8.2023 odsťahovať?

V tomto prípade môžete na izbe ostať až do konca augusta. Bližšie informácie k preubytovaniu na nový akademický rok budeme dávať v auguste.

 

Ak máte akékoľvek iné otázky, neváhajte nám napísať na mail mlyny.ubytovanieuniba.sk.

Ďakujeme za Vašu trpezlivosť.