Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - MlynyUniverzita Komenského v Bratislave

Oznámenie: Odpustenie platby za ubytovanie aj v nasledujúcom období


12. 03. 2021 07.41 hod.

Vzhľadom na pretrvávajúcu nepriaznivú situáciu rozhodol rektor UK Marek Števček  o poskytnutí 100% zľavy z ceny za ubytovanie za druhý kalendárny štvrťrok 2021 pre ubytovaných, ktorí podpísali dodatok k zmluve o ubytovaní z dôvodu nepriaznivej epidemiologickej situácie spôsobenej COVID–19. Ubytovaní neuhrádzajú platby až do momentu, kým ich nevyzveme, aby sa vrátili na internáty. 

Príkaz rektora Univerzity Komenského v Bratislave č. 8/2021