Mlyny UKUniverzita Komenského v Bratislave

ODUBYTOVANIE

Pokyny k odubytovaniu


10. 05. 2023 11.26 hod.

Prečítajte si aktuálne pokyny k odubytovaniu z akademického roka 2022/2023. 

Ak sa budete odubytovávať do 11.06.2023, prečítajte si pokyny na tejto stránke: ODUBYTOVANIE

Ak sa budete odubytovávať po 12.06.2023, prečítajte si pokyny na tejto stránke: ODUBYTOVANIE

Pokyny k letnému ubytovaniu zverejníme najneskôr do 15.05.2023.