Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - Mlyny UK

Online výučba a odchod z internátov

Ďakujeme všetkým, ktorí svojím zodpovedným prístupom pomáhali v snahe udržať internáty otvorené čo najdlhšie. Vzhľadom na vývoj situácie v posledných dňoch a na základe skúseností z internátu Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine však, žiaľ, očakávame zásadné zhoršenie situácie aj na bratislavských internátoch. Výučba na Univerzite Komenského bude najneskôr od 5. októbra prebiehať dištančne/online.


28. 09. 2020 19.09 hod.

Práve z tohto dôvodu vám umožníme opustiť internáty dobrovoľne, plánovane a za zvýhodnených podmienok. Do pondelka 5. októbra 2020 môžete podpísať Dodatok k Zmluve o ubytovaní, vďaka ktorému sa nemusíte úplne odubytovať – môžete si v izbe nechať veci, vaše lôžko vám podržíme, kým nebude bezpečné vrátiť sa. Navyše tak získate 100 % zľavu z poplatku za mesiace november a december.

Postup:

  • Vezmite si z izby všetky veci potrebné k štúdiu, bežnému životu a tiež cennosti, kvety alebo zvieratá.
  • Vyprázdnite chladničku a odstráňte všetky veci, ktoré rýchlo podliehajú skaze. Internát môže byť nedostupný aj niekoľko mesiacov.
  • Ďalej postupujte podľa týchto pokynov

 

Vážení ubytovaní, prosíme vás, aby ste možnosť dobrovoľného odchodu so zvýhodnenými podmienkami využili, kým je čas. Je pravdepodobné, že pri pokračovaní súčasných trendov budeme musieť internáty buď úplne uzavrieť a všetkých študentov odubytovať, alebo v prípade nekontrolovateľného komunitného šírenia vyhlási RÚVZ na internátoch karanténu.

Prosíme Vás o dodržiavanie hygienických a protiepidemických opatrení a v prípade radov pred Ubytovacím oddelením dodržiavajte odstup minimálne 2 metre a noste rúško aj ak čakáte v exteriéri. Rúško aj dezinfekcia rúk sú stále povinné v interiéri našich budov.