Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - Mlyny UK

Otázky a odpovede: Odchod z internátov


29. 09. 2020 19.20 hod.

Chcem odísť z internátov. Aké mám možnosti?

 1. Do 5.10.2020 podpíšete Dodatok k Zmluve o ubytovaní, ktorý vám umožní nechať si v izbe veci, ktoré nepotrebujete (rátajte s tým, že internát môže byť nedostupný aj niekoľko mesiacov). Berte, prosím, na vedomie, že až odvolania/výzvy nebudete môcť využívať ubytovanie ani služby internátu. Poplatok za november a december neplatíte. Akonáhle sa na internátoch opäť obnoví plná prevádzka, môžete sa do svojej izby vrátiť, budeme vás o tom informovať.
 2. Ukončíte Zmluvu o ubytovaní dohodou, kompletne sa odubytujete a ubytovanie na internáte už v ak. roku 2020/21 využívať nebudete. Akonáhle sa prevádzka na internátoch obnoví a bude možné znovu ubytovávať, môžete sa zapísať do poradovníka a ak bude voľná kapacita, internáty vám pridelia izbu.
 3. Opustíte internáty bez podpisu dodatku alebo dohody o ukončení zmluvy. V tom prípade ste naďalej evidovaný ako riadny ubytovaný a vzťahujú sa na vás podmienky ubytovacej zmluvy – riadne platíte poplatok za ubytovanie v plnej výške.

Ako môžem podpísať Dodatok k Zmluve o ubytovaní?

 1. Osobne na Ubytovacom oddelení (VBB).
 2. Od 29.9. do 5.10. 2020 bude naše Ubytovacie oddelenie otvorené od 8.00 do 16:00 hod. vrátane víkendu.
 3. Splnomocnená osoba – podpísať Dodatok na ubytovacom oddelení a zobrať vám veci z izby môže aj vami splnomocnená osoba. Akceptujeme len úradne osvedčené plnomocenstvo.
 4. Elektronicky, ak som študentom UK a nemáte možnosť podpísať Dodatok k Zmluve osobne na ubytovacom oddelení. Stačí, ak si stiahnete vzor dodatku k zmluve, vyplníte identifikačné údaje, podpíšete ho a sken dokumentu pošlete mailom na adresu mlyny.ubytovanieuniba.sk.
  Ak máte v izbe veci, ktoré rýchlo podliehajú skaze (jedlo, kvety a pod.), požiadajte spolubývajúcich, aby ich odstránili. Ak to nie je možné, dajte nám o tom, prosím, vedieť.

  Text e-mailu:

  Vážený pán riaditeľ,


  týmto vyjadrujem súhlas s uzavretím pripojeného dodatku k mojej zmluve o ubytovaní s ubytovacím zariadením, a to v súlade s § 40 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

  Som si vedomý/á, že mi bude dočasne znefunkčnený ubytovací preukaz a nebude mi umožnený vstup do ubytovacej časti VM Ľ. Štúra – Mlyny UK
  (vrátane mojej izby).

  S pozdravom

  Meno a priezvisko ubytovaného

  Blok a číslo izby  UPOZORNENIE:
  Elektronický Dodatok k Zmluve o ubytovaní akceptujeme len v prípade, že sú v ňom uvedené vaše kompletné a čitateľné identifikačné údaje, je podpísaný a odoslaný z vášho oficiálneho univerzitného mailu (s koncovkou @ uniba.sk)

Aké sú momentálne úradné hodiny na ubytovacom oddelení?

Od 29.9. do 5.10. 2020 bude naše Ubytovacie oddelenie otvorené od 8.00 do 16:00 hod. vrátane víkendu.

Môžem Dodatok podpísať aj po 5.10.2020?

V tejto chvíli sa zameriavame na to, aby sme čo najviac zredukovali počet ľudí na internátoch. Zoznam študentov, ktorí musia po 5.10.2020 absolvovať prezenčnú výučbu (laboratóriá alebo prax), nám poskytnú dekani a dekanky fakúlt. Pre týchto študentov pripravíme alternatívu zohľadňujúcu túto skutočnosť. Ostatní majú možnosť podpísať dodatok do 5.10.2020 (vrátane).

Chcem sa úplne odsťahovať a už v ak. roku 2020/21 nevyužívať ubytovanie na internáte.
Môžem predčasne ukončiť Zmluvu o ubytovaní?

Áno, je to možné. Zmluvu o ubytovaní teraz môžete ukončiť dohodou, nie je potrebné hľadať za seba náhradu. V prípade, že zmluvu ukončíte k 5.10., poplatok za október vám do 30 dní vrátime.
Akonáhle sa prevádzka na internátoch obnoví a bude možné znovu ubytovávať, môžete sa zapísať do poradovníka a ak bude voľná kapacita, internáty vám pridelia izbu.

Čo sa stane, ak na internáte zostanem?

V tejto chvíli to nedokážeme presne povedať. V závislosti od epidemiologickej situácie sa budeme musieť podriadiť pokynom regionálneho hygienika, či iných verejných autorít. Môžeme počítať buď s uzavretím internátov na pokyn vlády (ako naznačoval na tlačovej konferencii premiér), alebo s karanténou (kedy by nikto nesmel ísť dnu ani von). Ďalšie detaily k rôznych scenárom predpokladať nevieme, lebo tieto rozhodnutia už nebudú závisieť od nás. Teraz je čas odsťahovať sa pokojne a v relatívne komfortnom režime; ďalšie rozhodnutia však v prípade eskalovania situácie už možno budú robiť štátne orgány autoritatívne a vo väčšej časovej núdzi.

Sľubujeme, že urobíme všetko pre to, aby sme sa postarali o študentov, ktorí naozaj nemajú kam ísť, alebo sú v náročnej životnej situácii – po 5. októbri však už nebude rozhodovanie úplne v našich rukách.

Ak zostanem na internáte a o mesiac ho budete musieť zavrieť, čo bude s mojou izbou? Zostane mi lôžko a budem sa môcť vrátiť?

Všetko záleží na tom, kto vydá pokyn na uzavretie internátov, aké bude jeho znenie, a čo nám nariadia štátne orgány.

Čo, ak mám uhradenú rezerváciu, ale ešte nemám podpísanú zmluvu, nechcem sa teraz ubytovať, ale chcem si izbu ponechať?

V takom prípade podpíšte zmluvu spolu s dodatkom a pošlite nám ich poštou.  

Čo, ak mám uhradenú rezerváciu, ale ešte nemám podpísanú zmluvu a chcem sa ubytovať?

V takomto prípade príďte na ubytovacie oddelenie, aj so zmluvou, najneskôr však do 5.10.2020. Po tomto termíne ubytovanie nebude možné. Prosíme, berte na vedomie, že máte možnosť rovno podpísať dodatok k zmluve a lôžko v izbe si tak zabezpečiť na obdobie, keď sa situácia zlepší. Odporúčame vám však na internátoch nezostávať.

Chcem sa ubytovať. Je to možné?

Ak máte platnú rezerváciu ubytovania, môžete sa ešte ubytovať. Berte na vedomie, že máte možnosť rovno podpísať dodatok k zmluve a lôžko v izbe si tak zabezpečiť na obdobie, keď sa situácia zlepší. Odporúčame vám však na internátoch nezostávať.

Chcem sa preubytovať. Je to možné?

Výmeny izieb sú do 5.10.2020 zakázané. Možnosti preubytovávania posúdime po 5. októbri 2020.

Platí to aj pre doktorandov a zamestnancov?

Zamestnanci a doktorandi môžu v tejto chvíli na internátoch ostať. Situácia sa, samozrejme, môže časom zmeniť.

Ako je to so zahraničnými študentmi? 

Ak máte možnosť vrátiť sa bezpečne domov a pokračovať v štúdiu online, urobte tak. Platia pre vás rovnaké možnosti ako pre slovenských študentov. Bohužiaľ, nevieme garantovať, aká bude na internáte situácia a podmienky, ak by náš internát verejné autority zatvorili. V prípade, že návrat domov pre vás nie je bezpečný, pokúsime sa nájsť spôsob, ako vám pomôcť.