Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - Mlyny UK

Otázky a odpovede k repatriantom

Skôr, ako nám začnete písať otázky, prečítajte si, prosím, tieto informácie.


30. 04. 2020 13.50 hod.

Aktuálne informácie: Časť lôžok na Mlynoch UK využije Ústredný krízový štáb SR na karanténne účely

Od 30. apríla 2020 sa Univerzita Komenského príkazom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR stáva subjektom hospodárskej mobilizácie. To znamená, že je povinná poskytnúť ubytovanie a stravovanie osobám, ktorým bola nariadená karanténa. Na základe tohto príkazu od 30. apríla poskytneme pre karanténne účely viac než 2000 lôžok na internáte Družba a Mlyny v objektoch Manželských internátov (bloky E a vyššie) a Internáte Ľ. Štúra (tzv. Šturák). Zároveň evidujeme záujem samosprávy aj o bloky A a B Átriových domkov.

Situácia je náročná, dobrou správou však je, že počas procesu odubytovania sa kompletne odubytovalo 5300 z vás. Z izieb, ktoré musíme poskytnúť na karanténne účely, sa neodubytovalo 180 študentov. Všetkých sme v utorok 28. apríla informovali a zároveň ich vyzvali, aby si pre veci prišli v náhradnom termíne (29. alebo 30. apríla).

Skôr, ako nám začnete písať otázky, prečítajte si, prosím, tieto informácie:

 

V izbe mi zostali veci, čo s nimi bude, ak moju izbu poskytnete na karanténne účely?

Prosíme vás, aby ste v prvom rade mysleli na to, že sme v mimoriadnej situácii. Príkaz ministerstva školstva musíme a z ľudského hľadiska aj chceme rešpektovať. Vaše veci komisionálne zbalíme. Čo to znamená?  Vaše veci budú pred samotným balením fotograficky zdokumentované, následne ich minimálne traja členovia „baliaceho“ tímu čo najšetrnejšie zbalia do kartónových krabíc, ktoré prelepia páskou, označia izbu a miesto (posteľ, skriňu) ku ktorej konkrétna krabica prislúcha, krabicu zaznamenajú do evidencie a uložia v uzamknutých skladových priestoroch. Všetko prebehne v záujme ochrany vášho osobného majetku a so zachovaním diskrétnosti. Ku krabiciam s vašimi vecami budete mať následne prístup len vy.

 

Ako viem, že je práve moja izba pridelená na karanténne účely?

Všetkým ubytovaným, ktorí sa predčasne neodubytovali a ich veci budeme komisionálne baliť, sme v utorok 27. apríla poslali mail s možnosťou odubytovať sa do 30.apríla. Ak ste tento mail nedostali, vašej izby sa to zatiaľ netýka.

 

Moje veci boli komisionálne zbalené. Kedy sa k nim dostanem?

Predpokladáme, že v okamihu, keď budú uvoľnené mimoriadne opatrenia a bude umožnený vstup do internátov, budeme pripravení fyzicky vydávať zbalené osobné veci bez akýchkoľvek ďalších obmedzení v bežnom pracovnom čase. Budeme vás informovať.

 

Z internátov som sa neodubytoval/a a moje veci mám stále v izbe (neboli komisionálne zbalené). Kedy sa k nim dostanem?

V okamihu uvoľnenia mimoriadnych opatrení a povolenia vstupu na internáty (tie sú v súčasnosti príkazom rektora UK uzatvorené). Budeme vás informovať.

 

Stále bývam na internáte (dostal/a som výnimku). Nehrozí riziko šírenia nákazy?

Lôžka/izby, ktoré poskytneme na karanténne účely, budú izolované, repatrianti nebudú mať možnosť pohybovať sa po areáli. Za bezpečie a hladký priebeh tohto procesu zodpovedajú jednotlivé zložky krízového riadenia (štát) v súčinnosti s inými organizáciami. Situáciu budeme pozorne sledovať.

 

Budem sa môcť v septembri vrátiť do mojej pôvodnej izby?

Internáty ubytovaným štandardne negarantujú možnosť vrátiť sa v ďalšom akademickom roku do tej istej izby, avšak v rámci možnosti požiadať o stabilizáciu izby sa snažíme vašim požiadavkám vyhovieť, ak je to možné. Dnes je však predčasné hovoriť o termínoch, nevieme, ako dlho budú naše kapacity subjektom hospodárskej mobility. Hneď ako budeme mať ďalšie informácie, budeme vás informovať. Momentálne nie je možné požiadať o stabilizáciu izby, ešte je na to priskoro.

 

Čo bude s nájomným, ak je moja izba použitá na karanténne účely?

Samozrejme, že od 1. mája nájomné platiť nebudete. Ak ste už úhradu poslali, vrátime vám ju hneď ako sa uvoľnia personálne kapacity na zabezpečovanie bežnej agendy.

 

Kedy mi vrátite kauciu, platbu za apríl, zabudnuté veci v izbe a pod.?

Vzhľadom na stav pohotovosti momentálne nie je v našich silách tieto otázky riešiť a zabezpečiť ich vybavenie. Chceme vás však uistiť, že všetky záväzky nášho internátu voči vám vyrovnáme, akonáhle to bude možné. Prosíme vás, aby ste nám do 10. mája nepísali maily ani správy na FB stránke k bežnej agende. Naozaj nie je v našich ľudských silách momentálne na ne reagovať, zároveň personálne kapacity kolegov, ktorí sa tomu venujú, nutne potrebujeme na riešenie urgentných situácií.

Ak ste pri odubytovaní zabudli na vašich izbách nejaké osobné veci a kolegovia ich pri upratovaní nájdu, zabudnuté veci automaticky odovzdáme našim kolegyniam na dispečingu. Vašu požiadavku, resp. žiadosť o zaslanie zabudnutej veci môžete adresovať na mlyny.udrzbauniba.sk. V správe nezabudnite na opis zabudnutej veci a izbu, kde ste ju zabudli a v predmete správy prosím uveďte STRATY A NÁLEZY.