Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - Mlyny UK

Oznam o stavebných prácach na streche AD-E


06. 09. 2019 09.03 hod.

Týmto vám oznamujeme, že dňa 05.09.2019 začnú prebiehať stavebné práce na streche Átriových domkov, bloku E. Za zvýšenú hlučnosť a prašnosť sa ospravedlňujeme, avšak robíme to pre zlepšenie vašich podmienok bývania.

Termín ukončenia je do 30.10.2019.

Počas celej doby realizácie prác je vstup na strechu nepovolaným osobám prísne zakázaný.

 

Ďakujeme za pochopenie.