Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - Mlyny UK

OZNAM o začatí prác na oprave vzduchotechnických zariadení


12. 07. 2019 14.03 hod.

Dňom 15.7.2019 pondelok sa začnú montážne práce na oprave vzduchotechniky.(ďalej len VZT)

Pracovníci externej firmy budú v ubytovacích častiach Výškových budov na bloku A prevádzať opravu  VZT zariadení v rozsahu:

  1. Demontáž starých ventilátorov
  2. Vyčistenie potrubia VZT
  3. Montáž nových ventilátorov

Pracovníci externej firmy budú mať prístup len do vstupných dvier v jednotlivých bunkách na bloku A t.j. vstup len do chodbičiek a sociálneho zariadenia na bunke.

Žiadame ubytovaných, aby si z hore spomenutých priestorov zobrali všetky svoje osobné veci. Upozorňujeme, že neskoršie reklamácie napr. o strate osobných vecí nebudeme akceptovať.

 

Za pochopene ďakujeme