Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - Mlyny UK

OZNAM o začatí prác na vyregulovanie vykurovacej sústavy


08. 07. 2019 13.32 hod.

Dňom 8.7.2019 sa začnú montážne práce na vykurovacej sústave na objektoch E, F, G, H, I a J. Pracovníci externej firmy budú v doprovode  pracovníka vysokoškolského mesta vymieňať ventily na radiátoroch v ubytovacej časti v hore spomenutých objektoch átriových domkov.

Práce sa budú realizovať v čase od 7°° do 15°° hodiny, každý pracovný deň, až do skončenia všetkých prác.

Žiadame ubytovaných, aby uvoľnili manipulačný priestor pri radiátoroch z dôvodu uľahčenia montáže pracovníkom externej firmy.

 

Za pochopenie ďakujeme