Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - Mlyny UK

Oznámenie: Predĺžená platnosť testov vykonaných od 1. do 4. apríla


01. 04. 2021 12.25 hod.

Na základe najnovšieho vyhlásenia vlády SR sa platnosť testov vykonaných od 1. do 4. apríla výnimočne predlžuje až do 11. apríla, avšak upozorňujeme, že stále platí vyhláška UVZ SR, na základe ktorej je potrebné sa pri vstupe do internátov preukázať negatívnym výsledkom testu nie starším ako 7 dní (alebo výnimkou).