Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - MlynyUniverzita Komenského v Bratislave

Oznámenie: prenájom nebytových priestorov v areáli VM Ľ. Štúra Mlyny UK


15. 04. 2021 11.45 hod.

Referát nebytových priestorov a podnikateľských činností ponúka na prenájom:

  • Nebytový priestor (dve samostatné kancelárie) s celkovou výmerou 43,43 m2 nachádzajúci na Manželských internátoch blok C, prízemie, sú vhodné na prenájom kancelárií. V rámci priestoru je toaleta (pôdorys).

 

Kontakt:
Lucia Hrneková
mlyny.najomuniba.sk