Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - Mlyny UK

Oznámenie: proces odubytovania


21. 04. 2021 07.37 hod.

Touto cestou by sme Vás radi informovali, že do konca zmluvného obdobia (t. j. do 30.6.2021) ubytovacie zariadenie nebude poskytovať opätovné ubytovanie pre tých študentov, ktorí podpísali dodatok a ich vyučovanie a skúšky budú prebiehať dištančnou formou. 

Na základe vyššie uvedeného sa môžu už od dnes odubytovať všetci študenti, ktorí podpísali dodatok a nemajú v izbe žiadne veci. Ak máte v izbe veci, odubytovať sa zatiaľ nemôžete.

Postup na odubytovanie: 

Odubytovanie bude prebiehať na diaľku, preto je potrebné, aby študent poslal kľúč od izby poštou (prosíme, aby ste obálku pred odoslaním zabezpečili proti poškodeniu,  napr. oblepili ju lepiacou páskou) na adresu ubytovacieho oddelenia (poprípade spolu s inými výpožičkami ako je Salto karta, kľúč od úschovne bicyklov, atď.) a ubytovacie oddelenie na základe doručeného kľúča študenta odubytuje a odošle mu uhradenú kauciu bankovým prevedom. Prípadne škody alebo iné podlžnosti študenta vyúčtujeme z kauciu študenta. 

Študenti, ktorí sú evidovaní na Manželských internátoch MI A-D, sa môžu rovnakým spôsobom odubytovať do 30.6.2021, pričom za ubytovanie za mesiace júl a august platiť nebudú. V prípade neodubytovania do 30.6.2021 je naďalej platná aktuálna Zmluva o ubytovaní a štuent bude povinný platiť cenu za ubytovanie za mesiac júl a august v plnej výške podľa platného cenníka aj v prípade, ak kvôli epidemickej situácii nebude možný návrat študentov v mesiacoch júl a august. 

Prosíme Vás, ak v izbe nemáte žiadne veci, nenechávajte si odubytovanie na posledné dni. Vďaka Vášmu skoršiemu odubytovaniu dokážeme lepšie zorganizovať záverečné hromadné odubytovanie. 

Zároveň Vás informujeme, že letné ubytovanie v júli a auguste nebudeme poskytovať, ubytovať sa budú môcť len tí študenti (vrátane doktorandov), ktorí budú mať v lete prax alebo inú povinnú školskú aktivitu. Bližšie informácie ohľadom letného ubytovania vám poskytneme neskôr. 

Ďakujeme za spoluprácu