Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - Mlyny UK

Oznámenie: rekonštrukcia výťahov na Manželských internátoch


25. 03. 2021 13.09 hod.

Oznamujeme Vám, že dňa 29.3.2021 sa začnú stavebné práce spojené s rekonštrukciou a modernizáciou výťahov v priestoroch Manželských internátov na bloku A. Realizácia práce zahŕňa demontáž skleneného výťahového portálu a následná montáž nového obloženia. Po ukončení týchto stavebných prác sa pristúpi k výmene samotného výťahu.

Za prípadný hluk a dočasné zníženie komfortu sa vopred ospravedlňujeme. Robíme všetko preto, aby sme Vám poskytli kvalitnejšie ubytovacie služby.