Mlyny UKUniverzita Komenského v Bratislave

OZNÁMENIE: ÚHRADA DRUHEJ SPLÁTKY KAUCIE

Platbu je nutné uhradiť do konca januára 2022.


07. 01. 2022 15.23 hod.

Vážené ubytované, vážení ubytovaní,

druhá splátka kaucie sa hradí spolu s cenou za ubytovanie za mesiac február 2022 na NOVÝ ÚČET internátu Mlyny UK. Platbu je nutné uhradiť do konca januára 2022. 

IBAN: SK41 8180 0000 0070 0067 1703

Mlyny UK