Mlyny UKUniverzita Komenského v Bratislave

Plánovaný výpadok IKT systémov


17. 01. 2023 14.52 hod.

Dňa 21. 1. 2023 od 8.00 do 15.00 hod. prebehne plánovaný centrálny výpadok systémov informačných a komunikačných technológií našej univerzity. Ide o nevyhnutnú rekonštrukciu hlavného sieťového uzla a bude mať za následok niekoľkohodinový výpadok všetkých informačných systémov prevádzkovaných CIT UK. Znamená to, že po dobu výpadku nebudú funkčné e-maily (školská/univerzitná pošta), AiS2, MS Teams, nebudú fungovať ani webové stránky univerzity a jej súčastí a pod.

Za spôsobené komplikácie sa ospravedlňujeme.

V prípade otázok, kontaktujte prosím:

CePIT Hotline UK 02/ 9010 4444

Ďakujeme za pochopenie.

Mlyny UK