Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - Mlyny UK

Platby za ubytovanie a kaucie

Pokyny pre správne posielanie platieb za ubytovanie a kaucie.


23. 08. 2019 14.26 hod.

Vážení študenti,

 

Žiadame vás, aby ste platby za ubytovanie a kaucie posielali výlučne na účet ubytovacieho zariadenia Mlyny a nie na účet rektorátu. Na účet rektorátu mali uhradiť preddavok kaucie len novoprijatí študenti a študenti prvého ročníka.

 

Účet Mlyny UK (uvedený aj v Zmluve o ubytovaní):
IBAN: SK28 8180 0000 0070 0008 4699

 

Bližšie informácie o ubytovaní na AR 2019/20 - https://mlyny.uniba.sk/ubytovanie/ubytovanie-20192020/