Mlyny UKUniverzita Komenského v Bratislave

Práce na exteriéroch Átriových domkov


Od štvrtka 7. septembra 2023 začíname s prácami na exteriéroch Átriových domkov – prerábať sa budú pavlače, strechy a fasády. Z bezpečnostných dôvodov by sme vás chceli veľmi pekne poprosiť, aby ste rešpektovali zákaz vstupu na pavlače (ako je uvedené aj na vstupných informáciách BOZP a PO na webstránke).

Pracovný priestor je vymedzený aj páskami. Prosíme aj o strpenie prípadného hluku, ktorý môže byť súčasťou stavebných prác.

Od štvrtka bude z toho istého dôvodu dočasne zatvorený vchod na blok C, a to približne na päť dní. Náhradný vchod je zabezpečený cez jedáleň Eat & Meet aj v čase mimo prevádzky jedálne.