Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - MlynyUniverzita Komenského v Bratislave

Odubytovanie a preubytovanie pred letom postupne vrcholí


30. 06. 2021 13.46 hod.

Uvedomujeme si, že niektoré rozhodnutia alebo postupy môžu v kontexte dnešných dní – keď je Bratislava len v I. stupni ostražitosti – vyznievať zbytočne či komplikovane. Vždy sme reagovali na aktuálnu situáciu. Najprv nás nariadenia zaviazali ubytovať maximálne jedného človeka na jedno sociálne zariadenie. Preto sme vzhľadom na dispozičné riešenie našich internátov pristúpili k rozhodnutiu poskytovať ubytovanie len študentom so vzdelávacími povinnosťami alebo na základe individuálnych výnimiek. Čím viac sa však situácia zlepšuje, tým viac pribúda žiadostí o výnimky z fakúlt.

Vieme, že niektorým ubytovaným vznikli počas týchto dní nepríjemnosti, napríklad s preubytovaním z jednej časti internátov do druhej, keď sme ešte plánovali túto časť nevyužívať. Ospravedlňujeme sa všetkým, ktorým sme takto nechtiac skomplikovali život, situáciu riešime operatívne. Ubytovacie oddelenie kontroluje aktuálne zoznamy a študenti, ktorí bývajú na Manželských internátoch alebo vybraných poschodiach Výškového bloku B, sa už preubytovávať nemusia. Naďalej platí, že ubytovanie počas letných mesiacov neposkytujeme v Átriových domkoch (na základe stanoviska regionálneho hygienika), Výškovom bloku A a nateraz polovici poschodí Výškového bloku B.

Od septembra vedenie internátov zintenzívni dialóg so zástupcami študentov s cieľom ich výraznejšieho zapojenia do rozhodovania v Mlynskej doline. Ak sa študenti, ktorí na leto zostávajú bývať na internáte, z objektívnych príčin nestihnú preubytovať včas, nebudeme im účtovať zmluvnú pokutu. Ak viete, že sa do 1. júla nestihnete preubytovať, kontaktujte, prosím, ubytovacie oddelenie.

V prípade, že máte otázky alebo akýkoľvek problém, kontaktujte ubytovacie oddelenie na mlyny.ubytovanieuniba.sk. Tento kontakt, používajte primárne, na všetky správy odpovieme. Keďže momentálne prebieha odubytovávanie, prosíme vás o trpezlivosť.