Mlyny UKUniverzita Komenského v Bratislave

REKONŠTRUKCIA KOMUNIKÁCIÍ A DOPRAVNÉHO ZNAČENIA

Dňom 23.02.2022 sa začnú práce na projekte Rekonštrukcia komunikácií a dopravného značenia


18. 02. 2022 11.08 hod.

Dňom 23.02.2022 sa začnú rekonštrukčné práce v rámci realizácie plánovaného dopravného projektu v areáli Mlyny UK. V dopravnom úseku od križovatky pri vrátnici ADR až po blok ADA vrátane priľahlého parkoviska pri telocvičniach FMFI a PriF. Vo vyznačených objektoch bude doprava pre vozidlá obmedzená (viď obrázok dole). Práce plánujeme ukončiť do 6 týždňov od začiatku rekonštrukcie.

Vopred sa ospravedlňujeme za spôsobené nepríjemnosti.

 

 

Mlyny UK