Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - Mlyny UK

Rekonštrukcia výťahu vo Výškovej budove blok A

Oznamujeme vám, že dňom 23.9.2019 sa začnú prevádzať demontážne a montážne práce na výťahu A3 objekt VB blok A.


18. 09. 2019 09.57 hod.

Predpokladaný dátum ukončenia montážnych prác je stanovený na 15.11.2019.

V hore uvedených termínoch sa budú prevádzať všetky práce súvisiace s výmenou predmetného výťahu na objekte.

Žiadame a upozorňujeme ubytovaných, aby rešpektovali všetky bezpečnostné upozornenia, ktoré budú umiestnené na objekte v súvislosti s výmenou výťahu.

Taktiež žiadame a upozorňujeme ubytovaných, aby žiadnym spôsobom nezasahovali do nainštalovaných bezpečnostných zábran, ktoré budú rozmiestnené na každom podlaží objektu A a budú dočasne inštalované namiesto demontovaných šachtových dvier.

 

Počas opravy výťahu bude v tomto objekte zvýšená prašnosť a hlučnosť.