Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - Mlyny UK

Statické posúdenie kvality balkónových konštrukcií

Momentálne prebieha kontrola všetkých balkónov na výškových blokoch.


04. 02. 2020 15.09 hod.

Milí študenti, 

Dnes, ako dôsledok silného vetra, ktorý trápi celé Slovensko, sa stala táto nepríjemnosť. Z balkóna výškového bloku A dnes vypadla sklenená výplň. Spadla našťastie mimo akejkoľvek zóny, kde by mohla komukoľvek ublížiť, no napriek tomu by sme Vás chceli požiadať o opatrnosť pri pobytoch na balkónoch výškových blokov.

 

Zároveň vás touto cestou informujem, že momentálne prebieha statické posúdenie kvality balkónových konštrukcií všetkých balkónov výškových blokov, ktoré budeme mať hotové budúci týždeň a následne začneme s opravami úplne všetkých balkónov tak, aby sme zabezpečili ich bezpečné používanie. Toto celé bude prebiehať minimálne do konca akademického roka. Chceli by sme Vás preto požiadať o trpezlivosť a spoluprácu pri procese opráv a zároveň o ostražitosť, aby sme sa spoločne vyhli akýmkoľvek úrazom kým sa nám podarí opravy dokončiť. 

 

Ďakujem za pochopenie

 

 

Peter Petro