Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - MlynyUniverzita Komenského v Bratislave

Ubytovanie počas štátnych skúšok


27. 05. 2021 09.04 hod.

Študenti a študentky končiacich ročníkov Univerzity Komenského v Bratislave majú možnosť požiadať o ubytovanie počas konania ich prezenčnej štátnej skúšky.

Žiadosť o ubytovanie sa podáva elektronicky, prostredníctvom webového formulára, najneskôr päť (5) kalendárnych dní pred termínom prezenčnej štátnej skúšky. Skutočnosť o konaní a zapísaní sa študenta na štátnu skúšku overí ubytovacie zariadenie na fakulte.

Ubytovanie poskytujeme na maximálne 3 dni a 2 noci (deň pred, počas a po štátnej skúške). Ubytovať a odubytovať sa je možné len počas pracovných dní v čase od 8:00 do 15:30 hod. 

Upozornenie! V prípade, ak je termín vašej štátnej skúšky:

v pondelok, ubytovať sa môžete v pondelok alebo už v piatok (platíte len za noc z nedele na pondelok, prípadne za noc nasledujúcu po dni konania štátnej skúšky = z pondelka na utorok).

- v piatok, odubytovať sa môžete v piatok do 15:30 hod., alebo následne až v pondelok od 8:00 do 15:30 hod. (platíte len za noc z piatka na sobotu, prípadne za noc predchádzajúcu dňu konania štátnej skúšky = zo štvrtka na piatok):

Cena ubytovania je 12 eur/noc, depozit za kľúč 50 eur.

Všetkým študentom a študentkám prajeme úspešné zvládnutie skúšok.