Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - Mlyny UK

Úradné hodiny vzhľadom na súčasnú pandemickú situáciu


24. 02. 2021 11.39 hod.

Ubytovacie oddelenie: pondelok - piatok od 8.00 do 12.00 hod.

Jedáleň VENZA: pondelok - piatok od7.00 do 20.30 hod.

Sklad posteľnej bielizne: každý pondelok od 8.00 do 16.00 hod.