Mlyny UKUniverzita Komenského v Bratislave

ÚSPORNÉ OPATRENIA NA INTERNÁTOCH UK


18. 10. 2022 15.43 hod.

Na základe prijatých úsporných opatrení Univerzity Komenského v Bratislave informujeme o konkrétnych úsporných opatreniach pre študentov a zamestnancov ubytovaných na internátoch UK. Prosíme všetkých ubytovaných, aby sa s nimi oboznámili a v čo najväčšej možnej miere sa podľa nich riadili.

 

Úsporné opatrenia elektrina

 • Po odchode z izby vypnite svetlo a všetky elektrické spotrebiče a elektroniku, ktoré nemusia byť počas vašej neprítomnosti na izbe v prevádzke (nabíjačky na telefón, tablety, notebooky a ďalšie zariadenia, ktoré prevádzkujete na izbe).
 • V spoločných priestoroch na bunkách vypínajte osvetlenie, ak sa v nich nezdržujete.
 • Po návšteve sociálneho zariadenia alebo kuchynky vypnite osvetlenie.
 • V kuchynkách nenechávajte zbytočne v prevádzke tepelné spotrebiče (variče, elektrické sporáky). Ak si pripravujete jedlo, buďte počas celej doby prítomný v kuchynke.
 • Ak sú v objekte dva a viac výťahov, privolajte si len jeden z nich.
 • Používanie tepelných spotrebičov na vykurovanie je zakázané.
 • Pri používaní chladničky alebo mrazničky dodržujte pravidlo pravidelného odmrazovania. Príliš časté otváranie dvier na chladničke spôsobuje vyššiu spotrebu elektrickej energie.

 

Úsporné opatrenia teplo

 • Ak máte na radiátore termostatickú hlavicu, nastavte si ju správne podľa:

             stupeň 1 – 2 (12 – 16°C)

             stupeň 2 – 3 (16 – 20°C)

             stupeň 3 – 4 (20 – 23°C)

             stupeň 4 – 5 (23 – 26°C)

 • Neprekrývajte radiátory uterákmi alebo inými textíliami. Dbajte na to, aby prúdenie vzduchu do miestnosti nebolo ničím obmedzované.
 • Vetrajte krátko a intenzívne (3 – 5 minút ráno a večer).
 • Kúrenie nevypínajte úplne. Spätné vykúrenie je drahé a sú podchladzované susedné priestory.
 • Pred odchodom z miestnosti na dlhšiu dobu znížte teplotu v miestnosti nastavením termostatickej hlavice alebo ventilu (ak je to technicky možné). Prosíme vás o spoluprácu na bunkách a izbách. Ak z izby/ bunky odchádzate všetci  domov na dlhšiu dobu, znížte teplotu. Neplatí to však vtedy, keď váš spolubývajúci na izbe ostáva. Komunikujte spolu.

 

Úsporné opatrenia voda

 • Pri odchode z izieb alebo buniek skontrolujte, či neostala pustená voda.
 • Pri umývaní zubov si napustite vodu do pohára. Nenechávajte ju zbytočne pustenú.
 • Pri sprchovaní sa pokúste skrátiť čas sprchovania.
 • Pri splachovaní toaliet dbajte na správne splachovanie. V prípade poruchy zariadenia nahláste poruchu čo najskôr na údržbu a zastavte pritekajúcu vodu do splachovacieho zariadenia.
 • V spoločných priestoroch, ako sú kuchynky a sociálne zariadenia, uzatvárajte kohútiky na doraz, aby neostávala zbytočne kvapkať voda.

 

V blízkej dobe zverejníme usmernenia k prevádzke elektrospotrebičov na internátoch UK.

 

Vopred vám všetkým ďakujeme za spoluprácu.

 

Mlyny UK