Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - MlynyUniverzita Komenského v Bratislave

Verejné súťaže: Predĺženie lehoty na predkladanie ponúk


06. 10. 2021 09.23 hod.

Lehota na predkladanie ponúk je posunutá do 31.10.2021. Predĺženie lehoty sa vzťahuje na súťaž Prevádzka zábavno-kultúrneho (alt. edukačného) centra (zverejnená 8.9.2021) a Prevádzka priestoru multifunkčného charakteru s ponukou občerstvenia (zverejnená 25.8.2021). 

Verejné súťaže