Mlyny UKUniverzita Komenského v Bratislave

Vlastné spotrebiče na internátoch najbližší rok v skúšobnom režime bez poplatkov


25. 08. 2023 14.45 hod.

Zástupcovia Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK absolvovali v ostatných dvoch týždňoch sériu rokovaní s vedením univerzity a internátov s cieľom dohodnúť detaily návrhu povolenia súkromných elektrospotrebičov v internátnych izbách, ktoré boli doteraz zakázané. Všetci zúčastnení si uvedomujú technické limity internátov. Regulácia súkromných elektrospotrebičov je štandardnou súčasťou pravidiel väčšiny internátov na Slovensku či v zahraničí. Vedenie UK však pozorne počúva hlas študentov a navrhlo niekoľko zmien oproti pôvodne navrhovanému opatreniu.

  1. Regulácia vlastných elektrospotrebičov prebehne počas tohto akademického roka v skúšobnom režime bez poplatkov. Po skončení skúšobnej prevádzky spoločne so zástupcami študentov a študentiek prehodnotíme priebeh na základe dostupných dát a navrhnú úpravy.
  2. Počas zimného semestra bude správa internátov pristupovať k vymáhaniu internátneho poriadku nerepresívne, t. j. najprv bude upozorňovať na porušenie, a až po opakovanom porušení udeľovať sankcie.
  3. Vedenie UK, správa internátov a Komisia pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK pripravia návrh dobudovania a vybavenia internátnych kuchyniek spotrebičmi.

Zhrnutie pravidiel pre vlastné elektrospotrebiče na izbách/bunkách:

  1. Bežná elektronika (mobilný telefón, notebook, počítač, nabíjačky) aj osobné hygienické  spotrebiče (fén, kulma na vlasy, sónická zubná kefka) nie sú regulované a potreba podávať žiadosť sa ich netýka.
  2. Spotrebiče s vyššou spotrebou, teda menovite rýchlovarné kanvice, mikrovlnky, kávovary a toastery je potrebné registrovať. Limit je 2 takéto spotrebiče na bunku Manželských internátov, 1 na bunku (dve izby) a k tomu 1 na každú izbu v objekte VBB (Šturák), 2 na každú izbu v objekte Átriových domkov a 2 na bunku na Družbe UK. Ďalšie detaily budú súčasťou dokumentu s najčastejšími otázkami.
  3. Špeciálne spotrebiče vyžadované zo zdravotných dôvodov (napr. varič ryže pri špeciálnej diéte, čistič vzduchu pri astme, špeciálna chladnička na inzulín) nad rámec limitu bude vedenie internátov posudzovať individuálne.

Ďakujeme za všetky konštruktívne návrhy. Stále platí, že používanie vlastných elektrospotrebičov s vysokým výkonom limituje najmä skutočnosť, že internáty neboli projektované na súčasné odbery, kvôli čomu dochádza k preťaženiu siete a výpadkom. Preto by sme chceli všetkých ubytovaných poprosiť, aby elektrospotrebiče v čo najväčšej možnej miere zdieľali a snažili sa o ich efektívne používanie.

Zvýšenie kvality ubytovania na univerzite bude možné až po navýšení objemu investícií zo strany najväčšieho odberateľa univerzity – vlády Slovenskej republiky. Pokračovanie doterajšieho trendu nedostatočného financovania vysokoškolskej infraštruktúry bude nevyhnutne viesť k ďalšiemu obmedzovaniu prevádzky a čoraz nižšej dostupnosti internátneho ubytovania.