Mlyny UKUniverzita Komenského v Bratislave

VOĽNÉ LÔŽKA

Na internáte Mlyny UK máme voľné lôžka.


22. 02. 2023 16.23 hod.

Na internáte Mlyny UK máme aktuálne voľné dievčenské aj chlapčenské lôžka na všetkých blokoch. Ubytovať sa môžu študenti všetkých slovenských vysokých škôl, vrátane súkromných. 

V prípade záujmu príďte osobne na ubytovacie oddelenie alebo napíšte na e-mailovú adresu mlyny.ubytovanieuniba.sk.

Mlyny UK