Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - MlynyUniverzita Komenského v Bratislave

Vyhlásenie verejnej súťaže - Zabezpečenie stravovania formou ekonomického prenájmu vysokoškolskej jedálne


08. 09. 2021 15.15 hod.

Tohto roku sa univerzita rozhodla ďalej neprevádzkovať jedáleň Venza vlastnými silami. Gastro je špecifický segment, ktorý si žiada odborné skúsenosti a profesionálny prístup. Spolupráca s partnermi zvonka sa nám už osvedčila pri našich ďalších veľkých reštauráciách Eat & Meet alebo Družba Cantina. Nedávno sme preto vypísali otvorenú a transparentnú súťaž, pričom v komisii budú aj zástupcovia študentov. Ak poznáte spoločnosť, ktorá by mohla mať o takúto súťaž záujem, posuňte im tieto linky. Veríme, že čoskoro v Mlynskej doline otvorí dvere nová a lepšia jedáleň!

Link na súťaž.