Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - Mlyny UK

zmena úradných hodín Ubytovacieho oddelenia


12. 09. 2018 21.12 hod.

Vážení ubytovaní, vážení študenti,

 

oznamujeme Vám zmenu úradných hodín Ubytovacieho oddelenia:

 

15.9.2018 (sobota/sviatok): zatvorené

16.9.2018 (nedeľa) + všetky nasledujúce víkendy: otvorené od 17:00 do 21:00 hod.

Pracovné dni (pondelok až piatok): otvorené od 7:30 do 21:00 hod.

 

S pozdravom Ubytovacie odd. Mlyny UK