Mlyny UKUniverzita Komenského v Bratislave

Zmena VZN o dani za ubytovanie


29. 02. 2024 15.05 hod.

Máme dobrú správu! 

Po pripomienkach zo strany vedenia univerzity aj ďalších akademických orgánov sa podarilo dosiahnuť schválenie zmeny VZN o dani za ubytovanie.

Oslobodení budú:

  • všetci študenti denného štúdia,
  • študenti, ktorí prechádzajú z bakalárskeho stupňa na magisterský,
  • študenti, ktorí prechádzajú z magisterského stupňa na doktorandský,
  • všetci doktorandi.

Zmena VZN bude účinná od 1. 4. 2024.

Kompletné znenie zmeny VZN nájdete na tomto linku