Mlyny UKUniverzita Komenského v Bratislave

KONTAKTY

ÚSEK PRE ŠTUDENTSKÉ DOMOVY

Ing. Jozef Kráľ - riaditeľ úseku pre študentské domovy

Emailriaditel.sd@uniba.sk


Ubytovacie oddelenie Mlyny

Bc. Zdenka Valocková - vedúca oddelenia

email: zdenka.valockovauniba.sk

 

Oddelenie prevádzky Mlyny 

Petra Danišová - poverená vedením oddelenia

email: petra.danisovauniba.sk

 

Oddelenie vrátnej a poriadkovej služby pre študentské domovy

Samuel Koterba - vedúci oddelenia

email: samuel.koterbauniba.sk 

 

ODBOR MAJETKU, INVESTÍCIÍ A TECHNICKEJ SPRÁVY PRE ŠD

Ing. Ladislav Vanda - poverený funkciou vedúceho odboru

email: ladislav.vanda@uniba.sk

 

Oddelenie majetku a investícií pre ŠD

Ing. Ladislav Vanda - vedúci oddelenia

email: ladislav.vanda@uniba.sk

 

Referát majetku pre ŠD

Erika Halgašová - vedúca referátu

email: erika.halgasova@uniba.sk

 

Referát investícií pre ŠD

Ján Blaho - vedúci referátu

email: jan.blaho@uniba.sk

 

Oddelenie technickej správy Mlyny

Dušan Požgay - poverený vedením oddelenia

email: dusan.pozgay@uniba.sk

 

Referát inštalačných opráv Mlyny

Štefan Krchňák - poverený vedením referátu

email: stefan.krchnak@uniba.sk

 

Referát energetiky Mlyny

Roman Talacko - vedúci referátu

email: roman.talacko@uniba.sk

 

Oddelenie technického rozvoja pre ŠD

Michal Zorvan - poverený vedením oddelenia

email: michal.zorvan@uniba.sk

 

Referát stavebných prác pre ŠD

Ján Hodás - poverený vedením referátu

email: jan.hodas@uniba.sk

 

Referát stolárskych prác pre ŠD

Michal Trstenovič - poverený vedením referátu

email: michal.trstenovic@uniba.sk

 

EKONOMICKÝ ODBOR MLYNY

Ing. Alena Čirková - vedúca odboru

email: alena.cirkovauniba.sk

 

Oddelenie riadenia financií Mlyny

Mgr. Ľubica Opálková - vedúca oddelenia 

email: lubica.opalkovauniba.sk

 

Oddelenie personálnej práce a ekonomiky práce Mlyny

Dana Boboková  - odborná referentka 

email: dana.bobokovauniba.sk

 

Oddelenie mzdovej učtárne Mlyny

Irena Caletková - referentka mzdovej učtárne 

 

Podateľna Mlyny

Mária Chmelová - referentka podateľne a registratúry

email: mlyny.postauniba.sk