Mlyny UKUniverzita Komenského v Bratislave

PRÍKAZY RIADITEĽA MLYNY UK

2021

Príkaz riaditeľa č. 8/2021

Príkaz riaditeľa na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov vo Vysokoškolskom meste Ľ. Štúra – Mlyny Univerzity Komenského v Bratislave k 30. septembru 2021 a o vymenovaní členov jednotlivých inventarizačných komisií

Tento dokument nahrádza zrušený predpis Príkaz riaditeľa č. 16/2020.

Predpis je platný a účinný od 29. 09. 2021.

Príkaz riaditeľa č. 7/2021

Príkaz riaditeľa o hygienických a bezpečnostných opatreniach pre ubytovacie zariadenie Vysokoškolského mesto Ľ. Štúra - Mlyny v záujme predchádzania vzniku a šírenia ochorenia COVID-19.

Tento dokument nahrádza zrušený predpis Príkaz riaditeľa č. 2/2021.

Predpis je platný a účinný od 01. 09. 2021.

Príkaz riaditeľa č. 6/2021

Príkaz riaditeľa o vymenovaní členov Škodovej komisie Univerzity Komenského v Bratislave, Vysokoškolského mesta Ľ. Štúra – Mlyny

Tento vnútorný predpis bol zrušený a nahradený predpisom VP č. 28/2023.

Tento dokument nahrádza zrušený predpis Príkaz riaditeľa č. 4/2021.

Predpis je platný a účinný od 29. 06. 2021.

Príkaz riaditeľa č. 5/2021

na vykonanie mimoriadnej inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v prevádzke Venza k 11. júnu 2021 a o vymenovaní príslušných inventarizačných komisií

Predpis je platný a účinný od 08. 06. 2021.

Príkaz riaditeľa č. 3/2021

Plán dovoleniek na rok 2021

Predpis je platný a účinný od 25. 03. 2021.

Príkaz riaditeľa č. 1/2021

o vymenovaní členov Disciplinárnej komisie Univerzity Komenského v Bratislave, Vysokoškolského mesta Ľ. Štúra – Mlyny

Tento dokument nahrádza zrušený predpis Príkaz riaditeľa č. 6/2020.

Predpis je platný a účinný od 17. 02. 2021.

2020

Príkaz riaditeľa č. 15/2020

 o vymenovaní členov Vyraďovacej a likvidačnej komisie Univerzity Komenského v Bratislave, Vysokoškolského mesta Ľ. Štúra – Mlyny

Predpis je platný a účinný od 16. 12. 2020.

Príkaz riaditeľa č. 12/2020

vymenovaní členov Inventarizačnej komisie Univerzity Komenského v Bratislave, Vysokoškolského mesta Ľ. Štúra – Mlyny na vykonávanie mimoriadnych inventarizácií 

Predpis je platný a účinný od 30. 09. 2020.

Príkaz riaditeľa č. 10/2020

o opatreniach v súvislosti s výskytom a šírením koronavírusu (ochorenie COVID-19) pre zamestnancov Univerzity Komenského v Bratislave, Vysokoškolského mesta Ľ. Štúra – Mlyny 

Tento dokument nahrádza zrušený predpis Príkaz riaditeľa č. 8/2020.

Predpis je platný a účinný od 25. 09. 2020.

Neplatné/zrušené predpisy

Príkaz riaditeľa č. 4/2021

o vymenovaní členov Škodovej komisie Univerzity Komenského v Bratislave, Vysokoškolského mesta Ľ. Štúra - Mlyny

Tento vnútorný predpis bol zrušený a nahradený predpisom Príkaz riaditeľa č. 6/2021.

Tento dokument nahrádza zrušený predpis Príkaz riaditeľa č. 7/2020 .

Predpis bol vydaný dňa 21. 04. 2021.

Príkaz riaditeľa č. 2/2021

o hygienických a bezpečnostných opatreniach pre ubytovacie zariadenie Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra – Mlyny v záujme predchádzania vzniku a šírenia ochorenia COVID-19

Tento vnútorný predpis bol zrušený a nahradený predpisom Príkaz riaditeľa č. 7/2021.

Tento dokument nahrádza zrušený predpis Príkaz riaditeľa č. 13/2020.

Predpis je platný a účinný od 22. 02. 2021.

Príkaz riaditeľa č. 16/2020

na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov vo Vysokoškolskom meste Ľ. Štúra – Mlyny Univerzity Komenského v Bratislave k 31. decembru 2020 a o vymenovaní členov jednotlivých inventarizačných komisií

Tento vnútorný predpis bol zrušený a nahradený predpisom Príkaz riaditeľa č. 8/2021.

Tento dokument nahrádza zrušený predpis Príkaz riaditeľa č. 14/2020.

Predpis je platný a účinný od 16. 12. 2020.

Príkaz riaditeľa č. 14/2020

na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov vo Vysokoškolskom meste Ľ. Štúra – Mlyny Univerzity Komenského v Bratislave k 31. decembru 2020 a o vymenovaní členov jednotlivých inventarizačných komisií

Tento vnútorný predpis bol zrušený a nahradený predpisom Príkaz riaditeľa č. 16/2020.

Predpis bol vydaný dňa 18. 11. 2020.

Príkaz riaditeľa č. 13/2020

o hygienických a bezpečnostných opatreniach pre ubytovacie zariadenie Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra – Mlyny v záujme predchádzania vzniku a šírenia ochorenia COVID-19

Tento vnútorný predpis bol zrušený a nahradený predpisom Príkaz riaditeľa č. 2/2021.

Tento dokument nahrádza zrušený predpis Príkaz riaditeľa č. 11/2020.

Predpis bol vydaný dňa 11. 11. 2020.

Príkaz riaditeľa č. 11/2020

o hygienických a bezpečnostných opatreniach pre ubytovacie zariadenie Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra – Mlyny v záujme predchádzania vzniku a šírenia ochorenia COVID-19

Tento vnútorný predpis bol zrušený a nahradený predpisom Príkaz riaditeľa č. 13/2020.

Tento dokument nahrádza zrušený predpis Príkaz riaditeľa č. 9/2020.

Predpis bol vydaný dňa 05. 10. 2020.

Príkaz riaditeľa č. 9/2020

o hygienických a bezpečnostných opatreniach pre ubytovacie zariadenie Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra – Mlyny v záujme predchádzania vzniku a šírenia ochorenia COVID-19 

Tento vnútorný predpis bol zrušený a nahradený predpisom Príkaz riaditeľa č. 11/2020.

Predpis bol vydaný dňa 25. 09. 2020.

Príkaz riaditeľa č. 8/2020

o opatreniach v súvislosti s výskytom a šírením koronavírusu (ochorenie COVID-19) pre zamestnancov Univerzity Komenského v Bratislave, Vysokoškolského mesta Ľ. Štúra – Mlyny 

Tento vnútorný predpis bol zrušený a nahradený predpisom Príkaz riaditeľa č. 10/2020.

Predpis bol vydaný dňa 09. 09. 2020.

Príkaz riaditeľa č. 7/2020

Vymenovanie členov Škodovej komisie Vysokoškolského mesta Ľ. Štúra - Mlyny UK v Bratislave

Tento vnútorný predpis bol zrušený a nahradený predpisom Príkaz riaditeľa č. 4/2021.

Predpis bol vydaný dňa 04. 08. 2020.

Príkaz riaditeľa č. 6/2020

Vymenovanie členov Disciplinárnej komisie Vysokoškolského mesta Ľ. Štúra – Mlyny UK v Bratislave

Tento vnútorný predpis bol zrušený a nahradený predpisom Príkaz riaditeľa č. 1/2021.

Predpis bol vydaný dňa 16. 07. 2020.

VP č. 5/2020

Čerpanie sociálneho fondu 

Tento vnútorný predpis bol zrušený.

Predpis je platný a účinný od 08. 12. 2020.

Príkaz riaditeľa č. 5/2020

Vymenovanie členov Inventarizačnej komisie Vysokoškolského mesta Ľ. Štúra – Mlyny UK v Bratislave

Predpis bol vydaný dňa 30. 06. 2020.

Príkaz riaditeľa č. 3/2020

Plán dovoleniek na rok 2020

Predpis bol vydaný dňa 18. 02. 2020.