Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - MlynyUniverzita Komenského v Bratislave

Kde nás nájdete

Administratíva a ubytovacie oddelenie sa nachádzajú na prízemí výškovej budovy internátu Ľ. Štúra. Bližšie vás usmernia smerové informačné tabule rozmiestnené po areáli, alebo pracovníci oddelenia pre bezpečnosť a poriadok na jednotlivých kontrolných stanovištiach objektov.

Hlavná vlaková stanica

Z vlakovej stanice je možné dostať sa k internátom autobusom č. 93 na zastávku Zochova (3. zastávka), kde je potrebný prestup na autobus č. 39, prípadne č. 31 (premáva len počas akademického roka). Vystupuje sa na konečnej zastávke s názvom Cintorín Slávičie údolie.

Autom

Po diaľničnom obchvate smer Brno, po prejdení mostu Lafranconi bude značka upozorňujúca na zjazd na Devín, Patrónka, Karlova Ves. Po výjazde je potrebné držať sa vpravo smer Patrónka a na najbližšom semafore odbočiť doľava. Cez druhú svetelnú križovatku prejdite rovno popri budove STV až na koniec ulice, kde sa nachádza Vysokoškolské Mesto Ľudovíta Štúra - Mlyny. Vstup do areálu internátov autom je možný cez parkovaciu rampu, pričom prvých 30 minút v areáli je bezplatných. Potom začína plynúť hodinová sadzba 0,50€/hod.