Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - Mlyny UK

Kontakty

Poverený funkciou riaditeľa

Mgr. Róbert Zsembera


sekretariát riaditeľa

Adresujte svoje výhrady voči postupu ubytovacieho oddelenia, hospodárskeho oddelenia a iných pracovísk ekonomického úseku.

e-mail: mlyny.sruniba.sk

tel. č.: +421 2 654 24 469

Odborný referát ľudských zdrojov

JUDr. Jana Hardoňová

e-mail: jana.hardonovauniba.sk

Odborný referát kontroly a sťažností

Ing. Anežka Poradová

e-mail: anezka.poradovauniba.sk

Odborný referát pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci

Mgr. Peter Horváth

e-mail: horvathmlyny.uniba.sk

Ubytovacie oddelenie

Ing. Alžbeta Juhásová

všeobecný e-mail: mlyny.ubytovanieuniba.sk

mob. č.: + 421 918 110 124, alebo + 421 918 110 133

Hospodárske oddelenie

Vojtech Oláh

hygiena, poriadok

e-mail: mlyny.hospodarskeuniba.sk

Technický odbor

Dušan Požgay

Adresujte svoje výhrady voči postupu údržby.

e-mail: dusan.pozgayuniba.sk

 

Nahlasovanie závad:

e-mail:  mlyny.udrzbauniba.sk

Oddelenie marketingu

e-mail: mlyny.marketinguniba.sk

Oddelenie pre bezpečnosť a poriadok

mob. č.: + 421 918 110 055

Pošta

e-mail: mlyny.postauniba.sk

Stravovanie

e-mail: mlyny.venzauniba.sk

mob. č.: + 421 918 110 012