Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - Mlyny UK

Kontakty

Poverená funkciou riaditeľky

Ing. Ingrid Kútna Želonková PhD.

Kancelária riaditeľa

Email: mlyny.sruniba.sk

Telefón: +421 2 654 24 469


Úsek personálny, vnútornej správy a vonkajších vzťahov

JUDr. Jana Hardoňová - vedúca úseku

Email: jana.hardonovauniba.sk


Právne oddelenie

Mgr. Mária Dadová - vedúca

Email: maria.dadovauniba.sk


Oddelenie rozvoja

Reklama

Email: mlyny.marketinguniba.sk


Prevádzkový úsek

Mgr. Aneta Taňašiová - vedúca úseku

Email: aneta.tanasiovauniba.sk

 

Ubytovacie oddelenie

Ing. Alžbeta Juhásová - vedúca

Email: mlyny.ubytovanieuniba.sk

Telefón: + 421 918 110 124

                + 421 918 110 133

 

Oddelenie nebytových priestorov

Lucia Hrneková

Email: mlyny.najom@uniba.sk

 

Oddelenie stravovania

Ing. Daniela Slováková - vedúca

Email: mlyny.venzauniba.sk

Telefón: + 421 918 110 012

 

Oddelenie správy budov

Vojtech Oláh - vedúci

Hygiena, inventár

Email: mlyny.hospodarskeuniba.sk

 

Oddelenie pre bezpečnosť a poriadok

Vojtech Oláh - vedúci

Pohotovostná linka 24/7:

Telefón: + 421 918 110 055

Hlásenie sťažností (porušovanie internátneho poriadku):

Email: mlyny.priestupkyuniba.sk


Ekonomický úsek

Ing. Alena Čirková - vedúca úseku

Email: alena.cirkovauniba.sk

 

Ekonomické oddelenie

Mgr. Ľubica Opálková - vedúca oddelenia

Email: lubica.opalkovauniba.sk

 

Oddelenie obstarávania zákaziek

Ing. Lenka Batková - vedúca

Email: lenka.batkovauniba.sk


Technický úsek

Ing. Radoslav Grega - vedúci úseku

Email: radoslav.gregauniba.sk

 

Oddelenie investícií

Ing. Soňa Dubošová - vedúca

Email: sona.dubosovauniba.sk


Oddelenie údržby

Michal Zorvan - vedúci

Email: michal.zorvanuniba.sk

Hlásenie závad

Email: mlyny.udrzbauniba.sk

 

Oddelenie energetiky

Dušan Požgay - vedúci

Email: dusan.pozgayuniba.sk

Hlásenie závad

Email: mlyny.udrzbauniba.sk


Pošta

Email: mlyny.postauniba.sk


Straty a nálezy

Email: mlyny.stratyanalezyuniba.sk