Mlyny UKUniverzita Komenského v Bratislave

Kontakty

RIADITEĽ ÚSEKU PRE ŠTUDENTSKÉ DOMOVY

Ing. Jozef Kráľ - riaditeľ

Emailriaditel.sd@uniba.sk


EKONOMICKÝ ODBOR MLYNY

Ing. Alena Čirková - vedúca odboru

email: alena.cirkovauniba.sk

 

Oddelenie riadenia financií Mlyny

Mgr. Ľubica Opálková - vedúca oddelenia 

email: lubica.opalkovauniba.sk

 

Oddelenie personálnej práce a ekonomiky práce Mlyny

Dana Boboková  - odborná referentka 

email: dana.bobokovauniba.sk

 

 

Oddelenie mzdovej učtárne Mlyny

Irena Caletková - referentka mzdovej učtárne 

 

Podateľna Mlyny

Mária Chmelová - referentka podateľne a registratúry

email: mlyny.postauniba.sk

 

TECHNICKÝ ODBOR MLYNY

Ing. Ladislav Vanda - poverený funkciou vedúceho odboru

email: ladislav.vanda@uniba.sk

 

Oddelenie správy budov Mlyny

Alena Bilačičová - vedúca oddelenia 

email: alena.bilacicova@uniba.sk 

 

Oddelenie energetiky a revízií Mlyny

Dušan Požgay - vedúci oddelenia

email: dusan.pozgay@uniba.sk

 

Oddelenie údržby Mlyny

Michal Zorvan - vedúci oddelenia

email: michal.zorvan@uniba.sk

 

Oddelenie opráv Mlyny

Michal Trstenovič - vedúci oddelenia

email: michal.trstenovic@uniba.sk

 

Oddelenie správy areálu Mlyny

Ing. Radoslav Grega - vedúci oddelenia 

email: radoslav.grega@uniba.sk

 

PREVÁDZKOVÝ ODBOR MLYNY

Ing. Jozef Kráľ - poverený funkciou vedúceho odboru 

email: riaditel.sd@uniba.sk 

 

Ubytovacie oddelenie Mlyny

Bc. Zdenka Valocková - vedúca oddelenia

email: zdenka.valockovauniba.sk

 

Oddelenie prevádzky Mlyny 

Petra Danišová - poverená vedením oddelenia

email: petra.danisovauniba.sk

 

Referát hygieny a inventáru Mlyny 

Petra Danišová - vedúca referátu

email: petra.danisovauniba.sk 

 

Oddelenie vrátnej a poriadkovej služby Mlyny

Samuel Koterba - vedúci oddelenia

email: samuel.koterbauniba.sk