Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - MlynyUniverzita Komenského v Bratislave

Kontakty

POVERENÁ FUNKCIOU RIADITEĽKY

Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD.

Email: mlyny.sruniba.sk


Kancelária riaditeľa

JUDr. Jana Hardoňová - vedúca úseku

Email: jana.hardonovauniba.sk

 

Referát rozvoja

Bc. Lujza Laudárová - vedúca referátu

Email: lujza.laudarovauniba.sk

Reklama

Email: mlyny.marketinguniba.sk

 

Oddelenie majetku a investícií

Ing. Ladislav Vanda - vedúci oddelenia

Email: ladislav.vandauniba.sk

 

Oddelenie kontroly a sťažností 

Ing. Zdena Korbeličová - vedúca oddelenia

Email: zdena.korbelicovauniba.sk 

 

Právne oddelenie

Mgr. Mária Dadová - vedúca oddelenia

Email: maria.dadovauniba.sk 


Prevádzkový úsek

Ubytovacie oddelenie

Bc. Zdenka Valocková - poverená vedením oddelenia

Email: zdenka.valockovauniba.sk

Telefón: + 421 918 110 124

              + 421 918 110 133

Email: mlyny.ubytovanieuniba.sk

 

Oddelenie prevádzkových činností

Vojtech Oláh - vedúci oddelenia

Email: vojtech.olahuniba.sk 

 

Referát hygieny 

Petra Danišová - vedúca referátu

Email: petra.danisovauniba.sk 

 

Hygiena, inventár

Email: mlyny.hospodarskeuniba.sk

 

Referát bezpečnosti a poriadku

Samuel Koterba - vedúci referátu

Email: samuel.koterbauniba.sk 

Pohotovostná linka 24/7:

Telefón: + 421 918 110 055

Hlásenie sťažností (porušovanie internátneho poriadku):

Email: mlyny.priestupkyuniba.sk

 

Referát upratovacej služby

Marta Bekeová - vedúca referátu

Email: marta.bekeovauniba.sk 


Ekonomický úsek

Ing. Alena Čirková - vedúca úseku

Email: alena.cirkovauniba.sk

 

Ekonomické oddelenie

Mgr. Ľubica Opálková - vedúca oddelenia

Email: lubica.opalkovauniba.sk

 

Oddelenie obstarávania zákaziek

Ing. Lenka Batková - vedúca oddelenia

Email: lenka.batkovauniba.sk


Technický úsek

Ing. Radoslav Grega - vedúci úseku

Email: radoslav.gregauniba.sk

 

Oddelenie údržby

Michal Zorvan - vedúci oddelenia

Email: michal.zorvanuniba.sk

Hlásenie závad

Email: mlyny.udrzbauniba.sk

 

Technický referát 

Alena Bilačičová - vedúca referátu

Email: alena.bilacicovauniba.sk 

 

Oddelenie energetiky

Dušan Požgay - vedúci oddelenia

Email: dusan.pozgayuniba.sk

Hlásenie závad

Email: mlyny.udrzbauniba.sk