Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - Mlyny UK

Kontakty

Riaditeľ

Ing. Peter Petro


sekretariát riaditeľa

Adresujte svoje výhrady voči postupu ubytovacieho oddelenia, hospodárskeho oddelenia a iných pracovísk ekonomického úseku.

e-mail: mlyny.sruniba.sk

tel. č.: +421 2 654 24 469

Odborný referát ľudských zdrojov

JUDr. Jana Hardoňová

e-mail: jana.hardonovauniba.sk

Odborný referát pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci

Mgr. Peter Horváth

e-mail: horvathmlyny.uniba.sk

Ubytovacie oddelenie

Ing. Alžbeta Juhásová

všeobecný e-mail: mlyny.ubytovanieuniba.sk

mob. č.: + 421 918 110 124, alebo + 421 918 110 133

Hospodárske oddelenie

Vojtech Oláh

hygiena, poriadok

e-mail: mlyny.hospodarskeuniba.sk

Technický odbor

Dušan Požgay

Adresujte svoje výhrady voči postupu údržby.

e-mail: dusan.pozgayuniba.sk

 

Hlásenie závad:

e-mail:  mlyny.udrzbauniba.sk

Oddelenie marketingu

e-mail: mlyny.marketinguniba.sk

Oddelenie pre bezpečnosť a poriadok

Mgr. Filip Diačik

e-mail: filip.diacikuniba.sk

 

Pohotovostná linka 24/7:

mob. č.: + 421 918 110 055

 

Hlásenie sťažností (porušovanie internátneho poriadku):

e-mail: mlyny.priestupkyuniba.sk

Pošta

e-mail: mlyny.postauniba.sk

Stravovanie

Ing. Daniela Slováková

e-mail: mlyny.venzauniba.sk

mob. č.: + 421 918 110 012

Odborová organizácia VM Mlyny UK

Odborová organizácia pri Vysokoškolskom Meste Ľ. Štúra - Mlyny Univerzity Komenského v Bratislave začala svoju činnosť zaregistrovaním na Ministerstve vnútra SR, 1. 7. 2019. Odborová organizácie VM Mlyny je súčasťou štruktúry odborov Univerzity Komenského v Bratislave, reprezentovanou Radou predsedou odborových organizácii Univerzity Komenskoho v Bratislave.

Odkaz na stránku odborovej organizácie