Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - Mlyny UK

Kontakty

Riaditeľ VM Ľ.Štúra - Mlyny UK

Mgr. Róbert Gula MBA, MSc

sekretariát riaditeľa

e-mail: srmlyny.uniba.sk

tel. č.:      +421 2 654 24 469

<output>

Telefón

02/592 44 253

Miestnosť

SB 111

PoznámkaZástupca riaditeľa

</output>

<output>

Telefón

02/592 44 253

Miestnosť

SB 111

Poznámka

Konzultačné hodiny: PO:12.30-13.30; UTO: 09:15-10:15

</output>

Zástupca riaditeľa VM Ľ.Štúra - Mlyny UK

Mgr. Ján Ondrejka

zodpovedá za ekonomický úsek

Hospodárske oddelenie, ubytovacie oddelenie, investičné oddelenie, nákupy materiálu

e-mail:  ondrejkamlyny.uniba.sk

tel.č.:   + 421 918 110 022

- adresujte svoje výhrady voči postupu ubytovacieho odd., hospodárskeho odd. a iných pracovísk ekonomického úseku

Tlačový hovorca

Mgr. Peter Šagát, PhD.

mob. č.:   + 421 910 888 856

Odborný referát ľudských zdrojov

JUDr. Jana Hardoňová

email: jana.hardonovauniba.sk

Odborný referát kontroly a sťažností

Mgr. Filip Diačik

email: filip.diacikuniba.sk

Odborný referát pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci

Mgr. Peter Horváth

Email             horvathmlyny.uniba.sk

Ubytovacie oddelenie

Ing. Alžbeta Juhásová, vedúca

všeobecný email:    mlyny.ubytovanieuniba.sk

mob. č.:   + 421 918 110 124, alebo + 421 918 110 133

Hospodárske oddelenie

e-mail :   mlyny.hospodarskeuniba.sk

hygiena, poriadok

Technický odbor

e-mail:  mlyny.udrzbauniba.sk

Ekonomické oddelenie

Mgr. Peter Šebest, vedúci

e-mail:  peter.sebestuniba.sk

Oddelenie marketingu

Lucia Hrneková, vedúci

e-mail:  lucia.hrnekovauniba.sk

mob. č.:  + 421 918 110 042

Oddelenie pre bezpečnosť a poriadok

 

mob. č.:   + 421 918 110 055

Pošta

e-mail:  mlyny.postauniba.sk

Stravovanie

e-mail:  mlyny.venzauniba.sk

mob. č.: + 421 918 110 012